lördag 27 februari 2010

Omdömeslöst Lars Ohly

Expressen publicerar en bild på vänsterledaren Lars Ohly bärande på en Palestinahalsduk runt halsen. Att bära en halsduk med flaggor, kartor och andra symboler är inget fel i sig. Men i det här fallet är det en karta över Palestina och staten Israel bortraderad från kartan.

Det är fullkomligt horribelt, det börjar bli en vana inom vänsterblocket att göra en sak och när det blåser kallt göra kovändningar. Det är inte trovärdigt. Lars Ohly är ledare för en av Sveriges etablerade partier och hans handlingar kan ge konsekvenser och påverka de ansträngningar som görs för att hitta en fredlig lösning på Palestina - Israel konflikten. Dessutom kan det trigga igång extremister här hemma som inte tycker att staten Israel har rätt att existera.

Det är dags för Lars Ohly att tala ur skägget. Vad är hans egentliga linje i konflikten. Är han för eller emot en tvåstatslösning? Det är bra att folkpartiledaren Jan Björklund uttalat sig. Han säger följande till Expressen:
"Det är bland det mest omdömeslösa jag har hört en svensk ledande politiker göra i modern tid. Har han ingen vettig förklaring till detta så är han djupt olämplig att överhuvudtaget komma i fråga som statsråd".
Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

fredag 26 februari 2010

Vad vill oppositionen göra med RUT-avdraget?

Statsrådet Nyamko Sabuni ställer en befogad fråga till oppositionen angående RUT-avdraget för hushållsnära tjänster. Ska reformen behållas eller ska den avvecklas om olyckan är framme och oppositionen vinner valet!

Det har väl inte undgått någon att buden varit olika bland oppositionspartierna. I vanlig ordning står Vänsterpartiet för avvecklingskravet, Socialdemokraterna vet ingen vad de vill och Miljöpartiet landar rätt 1/7 gånger.

Mona Sahlin har sagt att gemensamma besked ska ges i April. Det är inte trovärdigt att komma sista månaderna innan valet och presentera så kallade gemensamma förslag. Vore det så att partierna är överens hade man kunnat tolka in det i svaren som ges.

Vad är beskedet till alla de personer som fått jobb tack vare hushållstjänsterna? Blir dessa personer, i synnerhet kvinnor utan arbete efter 19 september om ni vinner valet?

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

torsdag 25 februari 2010

Försök inte skylla ifrån dig Reepalu

Uppdatering: Bra att Mona Sahlin uttalar sig nu och tar avstånd från sin partivän. Reeaplus agerande är helt oacceptabelt Kl 14 träffade Reepalu företrädare för Judiska församlingen i Malmö. Vad som kommer ur det samtalet vet vi inte ännu. Men en sak är säkert, det som hänt har satt djupa spår och förtroendet för Reepalu är sannolikt helt förbrukat.

Judith Popinski som överlevde Förintelsen är idag 86 år och bosatt i Malmö, i en intervju till Sunday Telegraph har hon sagt följande: "Jag trodde aldrig att jag skulle se detta hat igen under min livstid. Inte i Sverige i alla fall"

Så något kort om kommentarer. I det här forumet är alla välkomna att lämna en kommentar, men skippa skitsnacket annars hamnar din kommentar i papperskorgen.

Per Gudmundsons uppmärksammade ledare om situationen för judar i Malmö har bidragit till en intensiv debatt, i framförallt bloggosfären. Det är bra, intolerans kan endast bekämpas när det synliggörs.

Ilmar Reepalu har varit socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö kommun sedan 1985 och kommunstyrelsens ordförande sedan 1994. Någon som tycker Reepalu blivit symbios med makten? Demokratin mår sällan bra när makthavare sitter för länge på sina poster.

Reepalu försöker göra en pudel i dagens SvD. Han beskyller massmedierna för att medvetet ha missförstått honom och att det är smutskastningskampanj som pågår mot honom personligen. Reepalu har vid flertalet tillfällen haft möjlighet att ta avstånd från antisemitism och nyansera sina uttalanden, men han har sällan tagit tillfället i akt.

Reepalu har uppenbarligen inte förstått att utrikesdepartementet ligger på Fredsgatan i Stockholm och att utrikesministern heter Carl Bildt. Att kollektivt bestraffa svenska judar för det som pågår i mellanöstern är faktiskt inget annat än vidrigt.

Tänk om alla svensk-iranier skulle bli beskylda för mullaregimens ständiga övergrepp mot mänskliga rättigheter, svensk-somalier för det sekteristiska våldet i Somalia osv. Men nu handlar det om judar och Reepalu paketerar sina budskap väl i dagens försvarasreplik när han skriver att "de riktiga antisemiterna, som vi alla har ansvar att bekämpa, ler i mugg" när all fokus är på honom.

Till Reepalu har jag bara en sak att säga! Oroa dig inte, vi är många som är beredda att ta debatten även mot andra antisemiter! Rikdagsmannen Fredrick Federley har utmanat dig på debatt, jag hoppas du inte tackar nej!

Läs ledarbloggen, Henrik Berggren på ledarplats i DN, Sydsvenskan Per Ankersjö, Rickard Wendel, Fredrik Axelsson, Maria Byström, Sakine Madon, DN, SvD

Läs även andra
intressanta åsikter om , , , , ,

onsdag 24 februari 2010

Är judar inget värda alls för Socialdemokrater?

Jag skrev för en tid sedan om hur situationen försämrats för judar i Malmö. "Varför så tyst Ilmar Reepalu" var namnet på mitt blogginlägg. Trots att hatbrotten mot judar fördubblades förra året har ansvariga inte lyft ett finger för att göra något åt saken. Judiska familjer finner ingen annan väg än att packa ihop väskorna och lämna den staden de fötts och vuxit upp i.

Att som förälder tvingas förklara för sina barn varför man ger sig av måste vara bland det svåraste. Det torde bara vara möjligt i en diktatur. Inte i en av världens mest välmående demokratier.

I en rättstat ska alla medborgare garanteras sin säkerhet, men i Malmö styr en småpåve vid namn Ilmar Reepalu (kommunstyrelsens ordförande) som jag anser är direkt ansvarig för dagens situation. Det värsta av allt är att jag inte hört ett pip från varken partiledaren Mona Sahlin eller andra i Socialdemokratiska ledningen. Jag tolkar tystnaden som att partiet står bakom Reepalus antisemitiska kamp.

Socialdemokrater är duktiga på att röstmaximera, men jag trodde ärligt talat inte att man på detta sätt kunde sälja ut en grupp (judar) för att vinna en annan grupps hjärta (araber). Reepalu har tagit ställning denna gång, men frågan är hur han ska agera när de han för tillfället värnar börjar ställa andra krav på honom. Frånta judar deras medborgarskap eller förbjuda dem att jobba?

Läs Per Gudmundsons ledare i dagens SvD. Han avslutar texten med att be läsarna lägga detta citat på minnet:

”Det har inte förekommit några attacker mot judar, och om judar här vill
flytta till Israel är det ingen angelägenhet för Malmö.” (Ilmar Reepalu uttalar sig)

Läs även vad andra bloggar skriver: Fredrik Malm, Federley Tokmoderaten, Jan Nilsson Röda Berget Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

fredag 19 februari 2010

(S) har förstått att integration bygger på arbete och inte bidrag

Luciano Astudillo, riksdagsledamot och Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje decklarerar den nya socialdemokratiska integrationspolitiken på DN-debatt idag.

Till att börja med tycker jag det är bra att socialdemokraterna omprövat sin egen integrationspolitik. Under de 12 åren partiet satt vid makten ökade utanförskapet dramatiskt och förlorarna var invandrarna som aldrig fick en ärlig chans att lära sig språket och etablera sig på arbetsmarknaden. Systemen var viktigare än individen ochh de kunskaper och erfarenheter människor hade med sig i bagaget togs inte tillvara på.

Nyanländas etablering är avgörande för framtiden. I propositionen "Nyanlända Invandrares Arbetsmarknadsetablering" som ska debatteras och beslutas om i riksdagen den 17 mars sätter just fokus på arbete, egenförsörjning och språkkunskaper. Socialdemokraterna har nu förstått att det inte går att bedriva en bra integrationspolitik utan fokus på dessa faktorer.

Mindre bra är att Socialdemokraterna vill avskaffa ABO(anläggningsboenden) och EBO(eget boende) som gör det möjligt för nyanlända att bosätta sig var de vill under asylprocessen. De vill istället införa något de kallar "ankomstboende", migrationsverket ordnar med boende.

Det var precis det man gjorde över hela landet på mitten av 80-talet. Resultatet gav dåliga effekter långsiktigt på inkomster, sysselsättning och socialbidragstagande. Förvärvsinkomsten minskade med drygt 25 procent och andelen som varken studerade eller arbetade ökade med en tredjedel.

Dessutom har en person som beviljas uppehållsttillstånd rätt att bosätta sig var hon vill. Det är genom tydlig information under asylprocessen, individen ska få klart för sig konsekvensen av att flytta till det ena eller andra stället.

Människor kommer till Sverige för att börja nytt liv, de fattar kloka beslut precis som du och jag. Får de klart för sig att det finns integrationsproblem i Anders Lagos kommun Södertälje väljer de annan bostadsort. Risken med socialdemkoraternas förslag är att det införs kommunarrest som nästa steg, vilket strider mot individens rörelsefrihet.

Socialdemokraterna använder Vellinge kommun som exempel när de talar om kommunernas ansvar för flyktingmottagande. Den här frågan är för viktig för att ägna sig åt polemik men bör påpekas att en och annan sossekommun betett sig lika illa som Vellinge.

Dessutom har 270 av landets 290 kommuner skrivit på avtal med Migrationsverket och det är en rejäl ökning sedan Länsstyrelserna fick ansvaret att samordna mottagningen av nyanlända regionalt.

Eftersom att jag själv sitter i arbetsmarknadsutskottet där också Luciano sitter ser jag fram emot debatten den 17 mars. Vi kommer säkert vara oense om en hel del, men det är bra att vi i förhand kan konstatera att socialdemokraterna lyssnat till Folkpartiet och övriga alliansregeringen. Frågan är bara hur de ska komma överens med Vänsterpartiet.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , Aftonbladet, Ann-Marie Ekströms blogg

torsdag 18 februari 2010

I demokratins tjänst

Liberala Ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman skriver tillsammans med övriga ordföranden i alliansens ungdomsförbund en artikel på brännpunkt om den debatt som pågår om huruvida politiska partierna ska få möjlighet att kampanja på landets gymnasieskolor.

Det är inte lätt för en rektor att fatta beslut om huruvida nationaldemokrater eller andra extrema grupper ska få tillträde till skolans sfär för att pumpa ut sina åsikter och budskap till elever. Det har jag respekt för. Men samtidigt är det viktigt att hålla dialogen levande och möjliggöra för elever att lyssna, bemöta och själva ta ställning till det som förmedlas.

Informationsspridning är en rättighet, såvida det inte strider mot lagar. För eleverna är det viktigt att få möjlighet att delta i det politiska samtalet även utanför de politiska partierna och ungdomsförbunden.

För det är precis som artikelförfattarna påpekar att ND och andra ändå kommer att sprida sina intoleranta budskap. Då spelar ungdomsförbunden en viktig roll, nämligen att inte låta dem stå oemotsagda. Dessutom är det viktigt för demokratin att det finns ungdomar som är villiga att engagera sig politiskt, ta politiska uppdrag och verka i demokratins tjänst.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

tisdag 16 februari 2010

Partierna bör se över arbetsformerna för att locka unga till politiken

Valmyndigheten har presenterat en undersökning om avhoppen bland unga förtroendevalda i kommunfullmäktigeförsamlingar runtom i landet. Från valet 2006 har 37,8% mellan åldrarna 18-25 avgått, detta motsvarar 192 ledamöter.

Valmyndigheten har inte undersökt varför så många lämnat sina uppdrag men jag tror det handlar om ett par saker. Unga är mer rörliga, de flyttar till annan ort för att börja jobba, plugga eller bilda familj. Även utlandsstudier blir alltmer vanligt.

Jag tror dessutom väldigt många upplever politiken som abstrakt. Man går in med höga förväntningar och vill vara med och påverka men inser att förändringar tar tid. I ärlighetens namn är mötesformerna inte de mest upphetsande. Det är för mycket byråkrati och som ny i politiken känner man sig till en början vilsen och har kanske svårt att finna sig till rätta. Dessutom är mötesformerna omoderna och tar för mycket tid.

Partierna måste våga tänka nytt och använda sig av ny teknik. Alla möten behöver inte avhandlas fysiskt. Det kan vara svårt för en 24- åringe som fått sitt första riktiga jobb att begära ledighet hos chefen flera gånger i månaden. Varje församling har sina egna pampar. Sällan ser man ungdomar inta talarstolarna, det är oftast gubbarna som slår rekord i vem som är malligast och vem som kör med den bästa härskartekniken. De unga, ja de sitter lugnt i sina båtar och lär sig av de erfarna...

Partierna har stora utmaningar framför sig. Redan idag är det svårt att rekrytera personer till politiska uppdrag och det hämmar givetvis det demokratiska arbetet. Så här finns mycket att göra, det är bara att börja jobba nu.

Läs även andra
intressanta åsikter om , , , , , , läs även vad Kent Persson och Mats Persson skriver

måndag 15 februari 2010

Broderskapsrörelsen flirtar med islamisterna

Noterar att Peter Weiderud ordförande för Sveriges Kristna Socialdemokratiska förbund (Broderskapsrörelsen) är upprörd över att integrationsminister Nyamko Sabuni gett Säkerhetspolisen i uppdrag att kartlägga militant islamism i Sverige.

I en artikel på Newsmill påstår Weiderud att kartläggningen kan bidra till att svartmåla och förpassa svenska muslimer till politiskt utanförskap. Jag är alldeles övertygad om motsatsen, de flesta muslimerna vill inte ha med dessa krafter att göra. De vill leva sina liv precis som alla andra (jag försöker inte agera som talesperson för muslimer)

Islamisterna utgör en liten klick, men bara det faktum att de åker runt i förorten och försöker rekrytera ungdomar till sina nätverk är tillräckligt för att reagera. Vi som är politiskt förtroendevalda har ett ansvar att agera när intoleranta krafter breder ut sig. Ungdomar som riskerar hamna i deras klor kan få sina liv förstörda. De ska istället uppmuntras till att studera.

Jag tycker det är beklagligt att Peter Weiderud använder Sverigedemokraterna som ett argument när han anklagar minister Sabuni för populist. Han skjuter sig själv bara i foten och bidrar inte konstruktivt till debatten.

Broderskapsrörelsen har genom åren gjort sig kända för att bjuda in diverse talare till sina konferenser. År 2005 stod t.ex. Broderskapsrörelsen, socialdemokratiska ungdomsförbundet och islamisten och tillika ordföranden i Sveriges Muslimska Förbund, Mahmoud Aldebe, värdar för ett seminarium under rubriken "Islam och demokratiutveckling".

Den ledande Hamasideologen Azzam al-Tamimi som förordar självmordsattacker mot civila, som anser att staten Israel inte har rätt att existera och som stämplar ut alla muslimer som kritiserar islamism som förrädare var en av huvudtalarna. Med bakgrund av detta blir det inte svårt att förstå den hårda tonen Weiderud använder i sin artikel.

Samma år skrev jag och partivännen Makan Afshinnejad en artikel i CITY med samma tema. "Porta extremister i moskén på Söder" Läs även Makans och Fredriks artikel på DN-debatt

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

lördag 13 februari 2010

Varför så tyst Ilamar Reepalu?

Det är bra att Nyhetskanalen uppmärksammar situationen för judar i Malmö. Förra året fördubblades antalet anmälda hatbrott i Malmö och de flesta brotten var riktat mot judar. Det rörde sig framförallt om glåpord, trakasserier, vandalisering på begravningsplatser och attacker mot synagogan. Så här ska en ung arabisk kille sagt till reporten när han var på väg ut ur moskén:
"Dom ska väck allihopa"
Det som är mest oroande är att judiska familjer tvingas flytta från Malmö för att de inte känner sig säkra eller ser någon ljus framtid för sina barn. Många har flyttat till Stockholm men en del har även gett sig av till Israel. För gott.

Jag tycker det är bra att TV4 uppmärksammar den otäcka utvecklingen i Malmö, men det hade varit önskvärt att få höra vad kommunalrådet Ilmar Reepalu ämnar göra för att komma till bukt med problemen. Nu har inte jag någon större tilltro till Reepalu eftersom att han är en av medansvariga för det som händer.

För att förstå vad jag menar med Reepalus inblandning ber jag att få hänvisa till Fredriks blogg. Socialdemokrater slår sig ofta för bröstet när det gäller solidaritet och kampen för utsatta grupper. Men judar verkar inte passa in i den bilden.Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

fredag 12 februari 2010

Diskrimineringslagstiftningen bör ses över

Erik Ullenhag, partisekreterare(fp) skriver klokt på SVT:s debattforum om mannen som vägrade skaka hand med kvinnlig företagschef på grund av sin religion. Sakine skriver också bra om detta på sin blogg. Ullenhag avslutar artikeln med följande:

En arbetsgivare ska kunna välja att låta bli att anställa någon som inte hälsar på kvinnor och män på samma sätt. Om det visar sig att diskrimineringslagstiftningen medför att det inte är möjligt för en arbetsgivare att välja bort jobbsökanden som inte tar en kvinnlig chef i hand bör denna lag ses över.

Integrationsminister Nyamko Sabuni gav idag Säkerhetspolisen ett nytt uppdrag att sammanställa en rapport om förekomsten av våldsbejakande radikal islamism i Sverige. Makan Afshinnejad (kf-ledamot i Järfälla) skrev 2008 en artikel på Newsmill om hur al-Qadia jobbar i svenska förorter för att rekrytera ungdomar till sin verksamhet. Kl 16 ska Fredrik vara med i Studio Ett, med anledning av detta.

SVT-text Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

tisdag 9 februari 2010

Lagar går före religionen

En tysk domare förvägrade nyligen en kvinna med marockansk ursprung skilsmässa med hänvisning till att familjevåld är acceptabelt inom Koranen. Detta bidrog, tack och lov, till nationellt ramaskri och domaren är numera bortkopplat från fallet.

Domaren menade att tyska kvinnor med marockansk härstamning inte kan garanteras skilsmässa. Det gifta paret kommer från en "marockansk kultur" och det är inte ovanligt att männen hävdar sin rätt till kroppsstraff om kvinnan vill skiljas. Detta borde målsägande ha räknat med när hon gifte sig med den svarande.

Man häpnar. En 26- årig tvåbarnsmor har vid upprepade tillfällen blivit slagen och dödshotad av sin man, och vad gör tyska rättsväsendet? Man vänder kvinnan ryggen! Att neka någon skilsmässa med hänvisning till att religiösa sedvänjor i det forna hemlandet tillåter det borde inte vara möjligt i en demokrati år 2010.

I en demokrati ska religionsfriheten respekteras, men sedvänjor får aldrig upphöjas över civila lagar eftersom att det fråntar individen hennes mänskliga rättigheter.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

fredag 5 februari 2010

I hederns namn

Efter att ha läst om 16 åriga Medines grymma öde ställer sig säkert många frågan hur man kan göra så mot sitt eget barn. För Medines pappa och farfar var det uppenbarligen inga problem att begrava sin dotter/barnbarn levande i en håla två meter under jord. Tills hon slutade andas.

I Turkiet är hedersproblematiken omfattande. Varje år dödas tusentals flickor för att de ansetts ha befläckat släktens heder. Medines brott var att hon hade manliga vänner. Något som inte ses med blida ögon inom hederskulturen.

Jag vet att kurdiska områden är djupt präglade av patriarkala strukturer, isolerade samhällen blir inte fria av sig själva. Det är genom utbildning, arbete och väl fungerade infrastrukturer moderna samhällen kan byggas och kvinnor kan frigöra sig från förtrycket.

Tyvärr kommer problemen inte försvinna över en natt. Fler kommer falla offer och många generationer av flickor och pojkar kommer födas in i denna vidriga kultur. Innebär det att vi ska sitta med armarna i kors och vänta på att något ska hända? Självklart inte, vi har makt att påverka utvecklingen.

Turkiet förhandlar om medlemskap i EU. Sverige och övriga 26 länder har makt att öka trycket för demokratiska förändringar, men det förutsätter att vi kurder också respekterar de mänskliga rättigheterna. Den kurdiska frågan handlar om såväl mäns, kvinnors som barns rättigheter.

Medine utsattes för ett barbari som saknar motstycke, de skyldiga bör inte få annat straff än att skaka galler i många många år.

Läs även andra
intressanta åsikter om , , . Läs även DN, SvD, Aftonbladet, Expressen

onsdag 3 februari 2010

Individens rätt får aldrig tummas på

Idag skriver en av Sveriges skarpaste debattörer, Dilsa Demirbag-Sten på brännpunkt om doktoranden Mosa Sayeds doktorsavhandling i juridik, ”islamisk arvsrätt i det mångkulturella Sverige”, som disputerades förra veckan inför en fullsatt föreläsningssal på Uppsalas universitet. En av handledarna heter Jan Hjerpe, professor emeritus i teologi vid Lunds Universitet.

Doktoranden Sayed pläderar för att sharialagar ska kunna tillämpas parallellt med svensk arvsrätt, dvs. att arvsrätten ska kunna regleras om en person som avlidit antas att tillgångarna i dödsboet ska fördelas enligt den praxis som gäller inom ramen för Sharialagar.

Detta resonemang innebär kort sagt att kvinnor som flytt den religiösa diktaturens Iran inte kan garanteras sina medborgerliga rättigheter om sharialagar skulle införas i Sverige.

Innan hederskulturen blev ett känt faktum i Sverige kunde hedersrelaterade brott få mildare straff eftersom att domstolarna tog hänsyn till kulturella skillnader. Det var först efter morden på Fadime, Pela och Sara attityderna förändrades.

Dilsa skriver bland annat följande: ”Juridiska fakulteten på Uppsala universitet har uppenbarligen inte sett några problem med att Sayeds slutsatser strider mot grundlagens bestämmelser om alla medborgares lika värde, och om att man ska se till individens rätt, inte till gruppens normer”.

Juridiska fakulten på Uppsalas universitet ska givetvis stå fri från politiska påtryckningar, de avgör själva vilka avhandlingar som ska disputeras eller godkännas. Men det är oroväckande att man inte ser några som helst problem med de slutsatser Sayes föreslår. Slutsatser som strider mot våra grundlagar.

På senare år har en ivrig liten klick ställt krav på införande av sharialagar. Inför valet 2006 var det ordföranden för Sveriges Muslimska Förbund, Mahmoud Aldebe som i ett öppet brev till samtliga partiledare föreslog sharia. Jag skrev i samband med detta en debattartikel till Stockholm-City. "Håll imamerna borta från svenska skolor"

Ett tolerant och mångkulturellt samhälle ska möjliggöra för människor, oavsett etnicitet eller tro att utöva sin religion, kultur och traditioner. Men ett mångkulturellt samhälle ska aldrig ta hänsyn till kollektivets krav om det krockar med individens rättigheter. Det är detta svensk lagstiftning har sin utgångspunkt i. Likhet inför lagen.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , och bloggar Tommys tankar, Angie Roger, Jan Nilsson, Lizzie´s, Dick Ericxon, Hobby Filosofen

tisdag 2 februari 2010

Grattis Birgitta

Birgitta Ohlsson blir ny EU-minister efter Cecilia Malmström. Det är en bra utnämning av Jan Björklund. Birgitta är väldigt kunnig och skicklig politiker, hon har flera års utrikespolitisk erfarenhet och ett stort kontaktnät över hela världen. Med knappt åtta månader kvar till riksdagsvalet kommer Birgitta vara en stor tillgång för folkpartiet och alliansregeringen för att vinna väljarnas förtroende.

För egen del innebär utnämningen att jag ersätter Birgitta i riksdagen. Vilket utskott jag ska sitta i får jag återkomma om senare. Just nu är jag glad för Birgittas skull och tycker det ska bli väldigt kul att få jobba med politik på heltid.

Läs även: DN, DN, SvD, Expressen, Opinionsbloggen, Aftonbladet, Aftonbladet, Politikerbloggen

och andra bloggar: Maria Byström, Karins värld, Seved Monke, Rasmus Jonlund, Makthavare, Ann-Marie Ekström, Fredrik Malm, Tingeling i politiken

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,