torsdag 18 februari 2010

I demokratins tjänst

Liberala Ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman skriver tillsammans med övriga ordföranden i alliansens ungdomsförbund en artikel på brännpunkt om den debatt som pågår om huruvida politiska partierna ska få möjlighet att kampanja på landets gymnasieskolor.

Det är inte lätt för en rektor att fatta beslut om huruvida nationaldemokrater eller andra extrema grupper ska få tillträde till skolans sfär för att pumpa ut sina åsikter och budskap till elever. Det har jag respekt för. Men samtidigt är det viktigt att hålla dialogen levande och möjliggöra för elever att lyssna, bemöta och själva ta ställning till det som förmedlas.

Informationsspridning är en rättighet, såvida det inte strider mot lagar. För eleverna är det viktigt att få möjlighet att delta i det politiska samtalet även utanför de politiska partierna och ungdomsförbunden.

För det är precis som artikelförfattarna påpekar att ND och andra ändå kommer att sprida sina intoleranta budskap. Då spelar ungdomsförbunden en viktig roll, nämligen att inte låta dem stå oemotsagda. Dessutom är det viktigt för demokratin att det finns ungdomar som är villiga att engagera sig politiskt, ta politiska uppdrag och verka i demokratins tjänst.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

0 kommentarer: