måndag 28 december 2009

Väljarstödet högre än någonsin för SD

I Svenska Dagbladet presenteras en undersökning tidningen låtit opinionsinstitutet Sifo göra för att se svenska folkets inställning till ett styre med stöd av Sverigedemokraterna efter nästa års riksdagsval.

Rubriken lyder ”9 av 10 säger nej till SD- koalition. S- riksdagsmannen, tillika gruppledaren Sven-Erik Östberg kommenterar undersökningen med att 87 procent av svenska folket inte vill ha med SD att göra.

Låt oss säga att 87 procent säger nej till SD, men övriga 13 procent stöder partiets politik och kan vara potentiella SD-väljare nästa år. Det är i så fall mer än en dubblering av väljarstödet och så höga sympatier har partiet aldrig fått i tidigare mätningar.

Båda blocken har deklarerat tydligt att man inte kommer samarbeta med SD om ingen av dem får egen majoritet. Det är bra eftersom att det begränsar utrymmet för spekulation. Trots detta är jag övertygad om att det kommer bli parlamentarisk kaos i riksdagen med SD över spärren. Vilket även experterna påpekar. "Kaos att vänta i riksdagen".

Om detta tydliga nej innebär att ingen av blocken får egen majoritet, kommer det sannolikt bli nya konstellationer i regeringen och riksdagen. Det innebär graven för såväl ”Allians för Sverige” och ”Röd-gröna alliansen”. Frågan är bara om det blir Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin som först sträcker ut handen till småpartierna, och vem eller vilka som nappar?

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

torsdag 24 december 2009

God Jul & Gott Nytt År

Jag vill önska alla läsare God Jul och Gott Nytt År med förhoppning om att ni får tid för vila och umgås med familj, vänner och bekanta. På återseende.

Med vänlig hälsning
Gulan Avci

måndag 21 december 2009

Viktigt att moderata muslimer deltar i den offentliga debatten

I dag skriver Yassin Mahi Mallin en läsvärd artikel i Expressen om situation i Somalia och radikaliseringen bland somaliska ungdomar i Sverige. För någon månad sedan bekräftade SÄPO att ett tiotal unga pojkar från Stockholmsförorten, Rinkeby rekryterats till den islamistiska terrororganisationen Al-Shabaab för att delta i strider.

Malin skriver följande:

"Jag är somalier och bor i Sverige, ett land jag känner djup tacksamhet inför. Här fick jag en fristad, skydd och försörjning efter att ha tvingats fly kaoset som utbröt i Somalia för snart 20 år sen. När jag ser på mitt hemland och på mina landsmän i Sverige och i andra delar av västvärlden sörjer jag. Jag sörjer mitt folk, ett fridfullt folk, ett stolt och hårt arbetande folk. Jag sörjer när jag ser hur extremism gror bland vissa landsmän. Vi har alltid varit muslimer, men inte extremister, jag kan inte begripa hur det har fått fäste hos mitt folk. Min mamma gick aldrig i burka, våra kvinnor var inte draperade i arabiska tygstycken. Vi var och borde vara muslimer på vårt sätt, inte som i Afghanistan".

Problemet har varit att integrationspolitiken tidigare inte fångat upp människor från början. Den somaliska gruppen har varit värst drabbad, somalier har stått längst bort från arbetsmarknaden och utbildningsväsendet och därmed har möjligheten att lära sig svenska språket och bekanta sig med samhället varit marginella . Men precis som Mallin skriver har somaliska gruppen inte varit så sammansvetsade för att göra sina röster hörda.

Somaliska organisationer kan få en viktig funktion i samhället om de formulerar en tydlig agenda för integrations- och demokratiarbete. Samhället ska vara med och stötta och bistå med viktiga verktyg, men somalierna själva måste visa tydliga viljeyttringar att häva sig ur sitt utanförskap.

Därför är det viktigt att moderata muslimer som Yassin Mahi Wallin tar kampen mot extremisterna som annars riskerar snärta ner anseendet för hela gruppen. För tyvärr är det så att när en liten klick bakåtsträvande extremister begår handlingar som krockar med såväl lagstiftning som värdegrunder för ett demokratiskt samhälle så spär det över på en hel grupp.

Det är inte alltid lätt att veta vem eller vilka som startar upp en förening eller organisation. Men både staten och kommunerna som beviljar organisationsstöd och projektmedel bör säkerställa att inga pengar pumpas in till verksamheter som kan tänkas stödja AL-Shabaab. Vi har redan sett det en gång för mycket i Rinkeby. I Stockholms stad har kulturförvaltningen fått i uppdrag att se över riktlinjerna för föreningsbidrag vilket är ett steg i rätt riktning.

Läs även andra intressanta åsikter om Somalia, Al-Shabab, islamismen, Sverige

lördag 19 december 2009

Endast en kvinna i Karzais nya regering

Afghanistans omvalde president Hamid Karzai har lämnat över en lista med 24 namn till ny regering till parlamentet idag. Västvärldens tryck på Karzai har varit stort sedan talibanernas fall 2001 att genomföra reformer för flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Under talibanregimen hade de inga rättigheter. Det var förbjudet att studera, jobba eller vistas utomhus utan sin heltäckande burka.

Visst har det skett en del förändringar senaste åren. Nu får även flickor gå i skolan, men detta är inte en självklarhet i hela landet. I de områden talibanerna fortfarande har inflytande sprängs flickskolor i luften, föräldrar blir trakasserade och många flickor har fått syrgas kastat i ansiktet på väg till skolan. Allt i avskräckningssyfte. Talibanerna vet att vägen till förändring går via bildning och kunskap. Dessa två faktorer för människor samman i deras gemensamma strävan efter frihet. Den dagen det sker är talibanerna ett minne blott.

Regeringsförslaget visar inte riktigt den viljeriktningen som borde stå till grund för förändring. Endast en av tjugofyra kandidater är kvinna.
Husn Banu Ghazanfar föreslås behålla sin post som kvinnominister. Resten är män.

Tidigare i våras träffade jag och
Nina Larsson en grupp kvinnliga parlamentariker från Afghanistan i riksdagen. De var oroade över utvecklingen och menade att president Karzai inte klarar av att stå emot trycket från konservativa krigsherrar. Hans position har försvagats efter att ett antal lagförslag inom familjepolitiken godkänts i parlamentet och undertecknats av presidenten själv.

Här har alla länder (inkl. Sverige) som har ett stort engagemang i Afghanistan ett ansvar att kräva riktiga förändringar. Vi är stora bidragsgivare till Afghanistans återuppbyggnad, mer pengar av biståndet borde kanaliseras direkt till civila organisationer, det skulle förstärka deras position i samhället och ge dem mer makt att avkräva av regeringen att ta i hårdare mot korruptionen och sätta stopp för de bakåtsträvande grupperna både inom politiken och i samhället.

Läs även andra intressanta åsikter om Hamid Karzai, Afghanistan, bistånd, talibaner, USA

lördag 12 december 2009

EU bör agera samlat mot Turkiet

Turkiska författningsdomstolens beslut att förbjuda det största kurdiska partiet DTP visar ännu en gång att den turkiska demokratiprocessen inte ligger i händerna på turkiska parlamentet. I Turkiet finns en stat inom staten och det är generalerna som dikterar villkoren för utvecklingen inom landet.

Det är inte första gången författningsdomstolen förbjuder kurdiska partier att verka. Sist det begav sig var 2003 då Hadep förbjöds. Så länge kurderna förvägras sina mänskliga, politiska och kulturella rättigheter kommer EU-medlemskap bara vara en vacker dröm.

Jag har ofta markerat vikten av ändringar i konstitutionen, det är enda garanten för att kurdernas rättigheter ska skyddas och efterlevas av demokratiska partier i turkiska parlamentet. Idag tycks kurdernas öde mer ligga i händerna på generaler och fascistiska partiers anti-kurd agenda än AKP-regeringens "välvilliga" yttringar om förändringar.

Premiärminister Erdogan måste återta initiativet om han menar allvar med alla de reformer som var tilltänkta att sjösättas inom ramen för EU-förhandlingarna. Om inte är jag rädd att konflikten kommer eskalera och nå höjder ingen önskar sig.

DTP sitter i parlamentet och partiledaren heter Ahmet Turk. Han har fått fem års förbud att verka politiskt. Jag utgår ifrån att EU agerar samlat och att dialogen med Turkiet förs på ett konstruktivt sätt utan att något enskilt land försöker ta vinning av den kaotiska situation som uppstått för inhemska syften.

Läs: DN Stevelandos blogg Bitte Hammargren Sakine Claes Nordmark

tisdag 8 december 2009

Yvonne Ruwaidas argument håller inte i Niqabdebatten

Yvonne Ruwaida, oppositionsborgarråd i Stockholms stad skriver idag på Newsmill varför Miljöpartiet reserverat sig i utbildningsnämnden i frågan om huruvida en barnskötare ska bära Niqab, heltäckande slöja eller inte.

Alla partier utom miljöpartiet har slutit sig bakom skolborgarrådet Lotta Edholms beslut att heltäckande slöja inte lämpar sig att bära om man arbetar som barnskötare. Läs Lottas artikel här och mitt blogginlägg från igår här.

Ruwaida tycker debatten varit missvisande och vill förtydliga vad det handlar om. Hon skriver bland annat följande:

Vi förstår att frågan om niqab väcker känslor och även rädsla. Många tror att kvinnor med niqab inte vill visa ansiktet för barnen, vilket är helt felaktigt. Däremot fäller hon ner niqaben när en man kommer in i rummet”.

Detta skulle kort innebära att den arbetsplats som barnskötaren skulle börja jobba på måste villkora att arbetsgivaren inte anställer några män, för om män ska arbeta i verksamheten och vistas i samma lokaler som den kvinnliga barnskötaren så blir konsekvensen att hon tar på sig sin slöja och inte visar sig för barnen.

Ruwaida försöker dra paralleller till folkomröstningen i Schweiz häromveckan att förbjuda minareter. Det är lågt av henne. Under borgerliga alliansens styre har vi markanvisat för ett moskébygge i Skärholmen.

Som politiker ställs man ofta inför svåra beslut. Man måste ha mod att fatta rätt beslut även i känsliga frågor. Niqab ärendet är principiellt viktigt och kan får stora konsekvenser om det blir fällande dom. 

måndag 7 december 2009

Rätt att överklaga fällande Niqab dom

Igår kväll handlade Kalla Fakta om niqab (heltäckande huvudduk som enbart visar ögonen). Stockholms stad har tidigare blivit anmäld av en student till diskrimineringsombudsmannen (DO) då skolan meddelat henne att heltäckande slöja strider mot skolans regler.

Utbildningsnämnden har fattat beslut om att ställa sig bakom skolan beslut, alla partier utom miljöpartiet stöder detta.

Alla elever ska kunna identifieras I skolan, det är en viktig trygghetsaspekt för andra elever och övrig skolpersonal. Just i det här fallet är frågan extra viktig. Studenten utbildar sig till barnskötare och jobbet som barnskötare handlar framförallt om direktkontakt mellan barn och personal. Pedagogiken handlar nästan till hundra procent om kroppsrörelser och mun mimik. Bakom ett fladdrigt klädesplagg upphör den kontakten.

Jag tycker det är viktigt med religionsfrihet, men religionsfrihet innebär inte att man har rätten att kunna få vilket jobb man vill. Människor har valmöjligheter – och finns det klädkoder inom ett yrke får man söka sig till något annat som inte ställer samma krav.

Studenten i fråga skakar inte heller hand med män och måste ha niqaben på sig i varje möte med barnens föräldrar vid lämning och hämtning. Om jag lämnar min son på dagis vill jag veta vem som ska ta hand om honom den tiden jag är på jobbet. Det vill även min man.

Skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) har varit tydlig och hon har visat mod som tagit strid i den här frågan. Det handlar om barnens bästa, om föräldrars rätt att veta vem eller vilka barnen blir överlämnade till på förskolan, och det handlar om tryggheten för studenter och skolpersonal i en skola. Därför är det viktigt att Stockholms stad överklagar om det blir en fällande dom hos Diskrimineringsombudsmannen.

Läs Lotta Edholms artikel på Newsmill

fredag 4 december 2009

Barn är en utsatt grupp i samhället

Två förskolelärare har häktats av italiensk polis för att ha misshandlat små oskyldiga barn. Ett av offren är bara åtta månader. Videoklippet är vidrigt men är nödvändigt ont att se för att ständigt påminna oss om hur utsatta barn är. De kan varken försvara sig eller föra sin egen talan, därför får vuxenvärlden aldrig svika dem. 

Jag har överlevt November månad!

Bloggen har varit vilande i några veckor. November månad har varit fullbokad för min del. Ett landsmöte har hunnit avhandlas, jag har varit i London på miniweekend, det har varit på tok för många kvällsmöten och förkylningarna har avlöst varandra inom familjen.

Igår antog Folkpartiet Liberalerna riksdagslistan i Stockholms stad. Jag kom på plats 8 i provvalet och var föreslagen plats 6 av nomineringskommittén. Så igår fick jag ombudens förtroende vilket jag är glad och stolt över. Tack alla ni som röstade på mig!

Även provvalet till kommunfullmäktige presenterades i veckan. Jag gick även bra där, placerade mig på sjunde platsen - så nu ska ett förslag arbetas fram som antas i januari eller februari.

Inom kort kommer jag göra om bloggen, tanken är att den ska omvandlas till en kampanjsajt inför valet 2010. Har några idéer som jag för tillfället slipar på. Har du tips och idéer får du gärna höra av dig till mig på gulan.avci@liberal.se

måndag 9 november 2009

Zlatan har gjort mer än tillräckligt för sitt land

Det är sällan jag skriver om fotboll i bloggen. I kväll gör jag ett undantag efter att ha läst vad Radioexpertens expert Ralf Edström uttalat till Expressen om Zlatan Ibrahimovics beslut att inte stanna kvar i landslaget.

- "Otroligt att man inte ställer upp för sitt landslaget. Jag kanske är gammalmodig, men det är ett sätt att betala tillbaka till svensk fotboll för allt man uppnått". 

Vad exakt är det Zlatan ska betala tillbaks för? Att han gett allt för Sverige, avgjort viktiga ödesmatcher och alltid varit lojal och dedikerad landslaget. Det är nu om nånsin Zlatan borde hyllas och tackas för att han stannat kvar i landslaget så länge. Vad får han som tack? Du har inte gjort tillräckligt för ditt land.

torsdag 5 november 2009

Därför ska jag vaccinera mig

Medierna har skrivit en "hel" del om svininfluensan senaste månaderna. Från och till har experterna gett olika bud om huruvida man bör vaccinera sig eller inte. Detta har skapat viss förvirring. Undersökningar visar att allt fler bestämt sig för att avstå. Jag kan förstå människors oro men samtidigt tror jag det är viktigt att rusta sig för närmaste framtiden.

Fastän den första vågen inte visade sig vara så farlig så vet vi inte vad som komma skall de närmaste månaderna. Tänk om nästa influensavåg är aggressivare. Vad händer då? Blir det rusning till vårdcentralerna. Ja, jag är rädd för att det kan uppstå panik och alla springer åt samma håll samtidigt.

Socialstyrelsen väntas komma med ett besked inom kort om huruvida barn under 3 år ska vaccineras eller inte. Min son är 16 månader, han har fyra kusiner som är mellan 0 - 3 år och en som är 4 år. Jag träffar dem ofta och det är för deras skull jag gör det. Jag har friheten att välja men det har inte dom.

Läs även andra svininfluensa, vaccin">intressanta åsikter om , Bloggar gör Seved Monke

Dags för sprututbytesprogram i Stockholm

Igår skrev tre tunga generaldirektörer från Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut på DN-debatt att landstingen i Stockholms län bör införa sprututbytesprogram.

Åsikterna har länge gått isär, skeptiska har hänvisat till att det saknas vetenskapligt stöd medan andra menat att det hjälper de människor som behöver vård och hjälp. Frågan är som sagt het och kommer debatteras flitigt på folkpartiets landsmöte 19-22 november.

Andra som bloggat: Seved Monke, Andreas Bergström, Mark Klamberg, Alexander Bard, Linnea Darell, Amanda Brihed

tisdag 3 november 2009

Det nya antijudiska partiet

Först tänkte jag inte skriva om det men jag har ångrat mig. Personer som Mohammed Omar (Nyheter24) ska inte osynliggöras eller tystas ner. Omar har tagit steget fullt ut och bildar nu ett eget parti vars främsta uppgift går ut på att jaga judar varhelst de befinner sig i Sverige.

Till detta arbete har han sträckt ut handen till nazister, radikala muslimer och den extrema vänstern. Gemensamma nämnaren är antisemitismen. Missförstå mig inte nu, partiet ska inte arbeta mot antisemitismen utan de vill piska igång obehagliga stämningar som närmast liknar 30-talet och judeförföljelsen.

Jag måste också erkänna att jag är aningen besviken på medierna. De har lika stor skyldighet som oss andra att försvara demokratin, men de lyser med sin frånvaro i debatten. Jag kan tänka mig att en och annan organisation eller trosinriktning känner sig manade att delta i Omars vidriga arbete.

Därför är det på sin plats att vässa granskningsinstrumenten för att säkerställa att inte en enda krona hamnar i fel fickor och syna den politik de försöker förmedla till allmänheten.

Läs även andra
intressanta åsikter om , , DN, EKOT
Bloggar: Adam Cwejman, Seved Monke

fredag 30 oktober 2009

s-ombuden röstade ja till att erkänna Anfal och Seyfo

S-kongressen pågår för fullt. I fem dagar ska över 1000 motioner behandlas och en motion som partistyrelsen ville avslå men som ombuden biföll för någon timme sedan är att erkänna två folkmord.

1. Folkmordet på över en miljon kristna armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontigrekger som begicks under första världskriget i dåvarande Ottomanska Imperiet, dagens Turkiet.

2. Folkmordet på kurderna, kallat Al-Anfal under diktatorn Saddam Husseins tid vid makten. Folkmordkampanjens syfte var att utrota kurdiska befolkningen i irakiska Kurdistan. Totalt dödades 182 000 kurder år 1988 och över en miljon människor sattes på flykt. De flesta var försvarslösa kvinnor och barn.

Attacken mot staden Halabja glömmer kurderna aldrig. Tidigt på morgonen den 16 mars 1988 klev människor upp för att utföra  de vardagliga sysslorna. Vad de inte visste var att de skulle förintas denna dag. Irakiska stridsflygplan fyllda med bomber proppfulla med kemiska och biologiska gifter släpptes över staden. På en kvart föll över fem tusen barn, kvinnor, män och äldre ner till marken. Minst lika många blev skadade, de som överlevde gasattackerna har fått men för livet. Än idag föds barn med missbildningar. 

Ett erkännande skulle innebära tre saker. Hedra offren, överlevande och anhöriga och skydda framtida generationer mot historielöshet. Utan ett erkännande är försoningsprocesserna inte verkningsfulla. Och löftena om aldrig mer blir bara tomma ord.

Till våren ska riksdagen behandla en motion om folkmordet på armenierna. Frågan är om s-ledamöterna är lika modiga som ombuden varit i kväll när de trycker på voteringsknappen. Gäller för övrigt andra partier med.

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

torsdag 22 oktober 2009

Fel beslut att frige krigsförbrytaren Plavsic

Regeringens beslut att frige krigsförbrytaren Biljana Plavsic är bedrövligt, rent ut sagt. Plavsic dömdes till 11 år av tribunalen i Haag men har endast avtjänat 7 år. I Sverige har vi den generella ordningen att man sitter två tredjedelar av straffet. Folkrättsjuristen Mark Klamberg svarar på frågor på DN

Ska en internationell domstol fungera kräver det givetvis att länder är villiga att ta emot krigsförbrytare. Men jag anser att man borde ha en annan ordning så att personer som Plavsic sitter tiden ut.

Än idag har alla kroppar i Bosnien inte hittats. Oläkta sår har återigen rivits upp bland offer och anhöriga. Plavsic är en fri kvinna och ett regeringsplan väntas flyga in i veckan för att hämta henne. Hon kommer gå vidare med sitt liv men inte de som drabbades av utrensningen.

Regeringen motiverade beslutet med att begäran att frige Plavsic kommit utifrån. Men det är inte skäl för att benåda henne, för det är till slut regeringen som tar beslutet.  Folkpartiet argumenterade för att Plavsic inte skulle släppas i förtid. Johan Pehrson som är gruppledare och rättspolitisk talesman för folkpartiet sa följande till Expressen tidigare idag:

- Det hade inte varit orimligt om regeringen kommit fram till en annan slutsats, att hon hade fått stanna i fängelse ytterligare ett par år. Det hade inte hjälpt de som fallit offer för hennes fruktansvärda brott, men det hade visat tydligt hur allvarligt vi ser på brott mot mänskligheten.

- Det är ett komplicerat fall och arbetet går vidare. Det finns mycket annat att arbeta med när det gäller mänskliga rättigheter.

SvD SvD SvD Expressen Lotta Edholm och Mark Klamberg har också bloggat om ämnet

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

Mitt i prick Dilsa

Journalisten Dilsa Demirbag-Sten skriver i Expressen om censursjukan som tycks ha drabbat våra gratistidningar City och Metro.

Turkiet borde vara ett aktuellt ämne att debattera. Dels för att medlemskapsförhandlingar om inträde i EU pågår och dels för att Sverige är ordförandeland och ansvarar för utvidgningsprocessen. Men alla verkar inte vara överens om detta.

Andra som bloggar: Gurgin, Sakine, Ashna, Bawar

onsdag 21 oktober 2009

Metro och City ägnar sig åt censur

Först var det Tidningen-City som ägnade sig åt censur när före detta kolumnisten Sakine Madon skrev om Turkiet och Pippi Långstrump. Det blev en herrans liv. Turkiska gruppen i Sverige krävde en ursäkt och fick det. Inte av Sakine själv, utan av redaktören Mikael Nestius. Därmed ansåg Nestius att saken var biff. Men riktigt så blev det inte. Resten kan ni läsa här.

Nu har Metro drabbats av samma censursjuka. Kolumnisten Gurgin Bakircioglu har skrivit en text om folkmordet på armenierna. Ett folkmord hans förfäder blev offer för. Metro vägrar publicera den eftersom att det inte finns belägg och tillräckligt faktaunderlag. 

Ingen skulle bli förvånad om artikeln inte publicerades i länder som inte är demokratiska. Men att det på 2000-talet förekommer censur i Sverige bland vissa medier är tillräckligt talande för att bli orolig för framtiden.

Ni kan läsa Gurgins artikel på Newsmill, samt mailkonversationen mellan honom och redaktören.

Läs även Gurgins och Sakine blogginlägg och andra intressanta åsikter om , , , ,

tisdag 20 oktober 2009

Sverigedemokraternas andra jag

Till slut uppenbarade sig ursprungsfärgen hos Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. Gårdagens artikel att "muslimerna är vårt utländska största hot" visar hur illa det är ställt inom SD. Partiet har sökt sig tillbaks till den nazistiska ideologin. Det är otäckt men samtidigt befriande. Nu behöver ingen tvivla på skillnaden mellan Sverigedemokraterna och det så kallade etablissemanget, Åkesson gärna kallar riksdagspartierna.

Aftonbladet och den ansvarige utgivaren, Jan Helin har agerat mycket märkligt senaste tiden i yttrandefrihets frågorna. Artikeln att israeliska armen ägnar sig åt organplundring gick bra att publicera. Sverigedemokraterna förvägras annonsering inför valet 2010, men får samtidigt utrymme på debattsidan för att hetsa mot muslimer. I Sverige har vi yttrandefrihet och den friheten gäller givetvis såväl SD som AB. 

Därför är det beklagligt när Centrum mot Rasism som ska arbeta mot diskriminering har anmält Jimmy Åkesson hos JK för hets mot folkgrupp. Vi kan inte ha en ordning i Sverige då människor eller organisationer så fort de upplever sig kränkta vänder sig till JK. Det skulle innebära att yttrandefriheten sakteligen skulle strypas.

Jimmy Åkesson borde läsa på hemläxan när det gäller Islam och muslimer i Sverige. Han tror att alla kvinnor går omkring med burka, att alla går i moskén eller jämt och ständigt manifesterar sin religiösa tillhörighet. Men sanningen är att de flesta muslimerna lever ett vanligt Svensson liv, som Åkesson själv. De arbetar, betalar skatt, tar hand om barn och familj och försöker leva ett så bra liv som möjligt.

Han har också missat att stora grupper från muslimska länder har flytt undan religiös förtryck från sina forna hemländer. De har gjort mer för att bekämpa islamismen än Åkesson någonsin kommer göra under sin politiska karriär. När Åkesson satt på partihögkvarteret för att spinna på sin anti-muslimska artikel var flera moderata muslimer ute och tog debatten mot islamisterna.

Åkesson är inte intresserad av detta, vad han vill, är att kunna utnyttja muslimer till max som syndabockar i sitt valmaskineri. Det är inte bara synd för muslimerna utan hela vårt land som länge haft gott anseende internationellt för sitt arbete för mänskliga rättigheter.

Jag vill även flagga upp för kvällens debatt mellan Fredrik Malm och Jimmy Åkesson i SVT-debatt kl 20:30

måndag 19 oktober 2009

Ett gott skratt förlänger livet!

Underbar videoklipp jag hittade i svenskan. Man smälter när fyrlingarna börjar skratta!

söndag 18 oktober 2009

Ännu en kris mellan Israel och Turkiet.

DN:s Nathan Shachar rapporterar om ännu en diplomatisk kris mellan Israel och Turkiet. Sist det begav sig var i Davos på World Economic Forum i våras. Turkiets premiärminister Recep Tayip Erdogan försökte läxa upp Israels president Simon Perez i mänskliga rättigheter - och anklagade Israel för att bedriva folkmordskrig mot Palestinierna.

 Det är starka ord av det land som har ett folkmord hängande över halsen. Turkiet har än idag inte erkänt folkmordet på över en miljon kristna armenier, syrianer, assyrier, kaldéer och greker år 1915.

En ny TV-serie har börjat sändas i den statliga kanalen TRT-1 som handlar om kriget på Gaza. Israeliska soldater framställs som onda demoner som mejar ner civila palestinier och arkebuserar barn. Och Hamas målas upp som frihetskämpar som gjorde allt för sitt folk.  Ja, de till och med använde oskyldiga barn och kvinnor som levande sköldar för sitt krig mot Israel.

Ledningen i Israel har rasat över serien och kräver att man stoppar den. Jag förstår den avsky man känner som israel och som jude, men att kräva scensur varje gång något skrivs eller visas på tv är inte heller lösningen.

Nu är ju Turkiet inte ett land att ta på allvar i frågor som rör demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter. Därför blir det patetiskt när utrikesminister Davutoglu försvarar den antisemitiska tv-serien med följande, läs och häpna:

-               ”Vi har inte censur i Turkiet. Och så länge Israel förtrycker Gaza är allt samarbete uteslutet”.

Jag är dessutom nyfiken på hur EU i den fortsatta processen ska ställa sig till det faktum att Turkiets närmaste allierade i dessa dagar är Iran och Syrien.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

tisdag 13 oktober 2009

Säkerhet går före integritet i vissa fall

Länsstyrelsen är ute och cyklar. En ansökan från räddningstjänsten att få installera kameror i brandbilar som rycker ut till Rosengård har avslagits. Grönområdenas integritet är viktigare än brandmännens säkerhet.

Integritet i all ära, men det finns en smärtgräns för hur mycket man orkar stå ut med. Att mötas av stenar, flaskor, laserstrålar, vandalism och fysiska och verbala påhopp varje gång ett larm kommer från Rosengård får vem som helst att bryta ihop eller byta jobb.

Vi ska inte ha någon kamera- fundamentalism i Sverige. Inte i någon riktning – vi ska inte ha kameror överallt, men inte heller avslå ansökningar på sådana här grunder. Nyttan av kameror i detta fall torde vida överstiga det möjliga intrång i integriteten som en brandkårsbilskamera kan innebära.

Läs även Sakines inlägg och andra intressanta åsikter om , , . Uppdatering: Även svenskans huvudledare är av samma uppfattning

måndag 12 oktober 2009

Viktigt att fortsätta arbetet mot hederskulturen.

Tidigare i kväll var jag på ett seminarium på ABF som handlade om hederskulturen. Arrangörer var nätverket mot hederskultur och föreningen varken hora eller kuvad.

Fyra böcker har gets ut i samma tema senaste tiden. Men utgångspunkterna skiljer sig åt. Författarna fick möjlighet att berätta för oss i publiken hur de fick idén att skriva böckerna, och svara på våra frågor.

Emre Güngör och Nima Dervish har skrivit boken ”varför dödar man sin dotter”. Boken är skriven utifrån männens (förövarnas) perspektiv. Fadime Sahindals pappa, Pela Atroshis pappa och bror och Saras kusin har intervjuats. Läsaren får veta hur de tänkte och hur de kunde begå dessa bestialiska mord på sina kvinnliga familjemedlemmar.

Dilek Baladiz har skrivit boken ”i hederns skugga”. Hon har intervjuat 10 killar som får beskriva sin syn på heder, jämställdhet, relationer med mer. Dilek menar att killarna har en nyckelroll i arbetet mot hederskultur. De tvingas agera kyskhetsväktare och blir på så sätt både förövare och offer.

Får killarna en mer liberal syn på samhället, om kvinnors och mäns lika rättigheter så kommer det på sikt innebära lättnader för tjejerna. Samhället har en viktig roll,  i synnerhet förskolan och skolan som redan från barnsben ska lära barnen att de är lika mycket värda. Boken riktar sig till ungdomar och till yrkesverksamma som möter ungdomar i sitt arbete.

20-åriga Melissa gjorde starkast intryck på mig ikväll.  Hon berättade om sina egna erfarenheter om att leva kontrollerat liv med fysisk och verbalt våld som en del av vardagen. I fyra år har hon tvingats leva med skyddad identitet, och varje dag är en ny kamp.

Melissa vill att hennes bok ska hjälpa andra tjejer så de inte tvingas göra samma resa som henne. Myndigheterna får inte lämna tjejerna i sticket, vilket man gjorde med henne. Melissa är en ung och modig tjej som vågar dela med sig av sina erfarenheter och det ska hon ha en stor eloge för.

För någon månad sedan presenterade Stockholms stad bland de mest omfattande kartläggningarna som gjorts i området. Bara i Stockholms kommun lever 4000 ungdomar hedersrelaterade liv. Det är viktigt att vi med alla samlade kunskaper fortsätter arbetet mot hederskulturen. Det kommer sannolikt rädda många liv i framtiden.

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

Första kvinnan tilldelas nobelpriset i ekonomi

Elinior Ostrom blir som första kvinna tilldelad nobelpriset i ekonomi.  Enligt Kungliga vetenskapsakademin har Ostrom "utmanat den konventionella uppfattningen att gemensam egendom  ofta missköts och därför borde privatiseras eller regleras av centrala myndigheter".

Till skillnad från president Barack Obama har åtminstone Elinior Ostrom åstadkommit något med sitt arbete.  Hon delar priset tillsammans med Oliver E Williamson, för sin analys av ekonomisk organisering. Se så det kan gå. Vissa får pris efter förtjänst av arbete, medan andra får pris för sina ambitioner.  

Läs även andra intressanta åsikter om , ,

måndag 5 oktober 2009

Flera bra utspel av folkpartister idag!

Flera av mina partivänner i folkpartiet har gjort utspel idag värda att lyfta upp på bloggen. 

Rasmus Jonlund, kulturpolitiker i Stockholm skriver i SvD att "namnlagen bör skrotas". Det är märkligt att staten på 2000-talet ska bestämma myndiga personers val av efternamn. Jag hoppas riksdagen hörsammar detta och gör något åt saken.

Lotta Edholm, gruppledare och skolborgarråd i Stockholm skriver på sin blogg om det arbete som väntar EU och Sverige som ordförandeland nu när irländarna äntligen sagt jag till Lissabonfördraget. En ny kommission ska som bekant utses. Lotta skriver att kriterierna för diskussionen bör vara en person med sakkompetens, lång politisk erfarenhet och vana vid att förhandla i internationella sammanhang. Det är inte ristat på sten att det ska vara en moderat eller socialdemokrat. Får jag bestämma tycker jag Europaminister Cecilia Malmström ska utses till nästa komissionär.

Så till dagens tredje utspel. Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot och Madeleine Sjöstedt, kulturborgarråd i Stockholm skriver på politikerbloggen att mynttorget bör utses till frihetens torg. Inte en dum idé med tanke på hur många manifestationer och demonstrationer som äger rum där årligen i demokratins namn.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

tisdag 29 september 2009

Provvalet till riksdagen börjar idag!

Idag inleds folkpartiets interna provval till riksdagen i Stockholms Stad. 64 personer kandiderar, och det kommer vara en tuff, men spännande match. På listan återfinns så väl veteraner som lovande framtidsnamn. De kommande två veckorna har medlemmarna möjlighet att rösta på totalt 12 kandidater, sex ettor och sex tvåor.

Jag är en av sextiofyra kandidater. Får jag medlemmarnas förtroende att stå med på listan kommer jag framförallt driva frågor som rör integration, mångfald, jämställdhet och demokrati (press- och yttrandefrihet).

Idag är jag förste ersättare till riksdagen. I våras hade jag förmånen att tjänstgöra, och satt i utbildningsutskottet. Alla kandidater har haft möjlighet att spela in en youtube- klipp med kort presentation av sig själva. Här kan du se mitt klipp.

På min hemsida finns alla artiklar jag skrivit genom åren samlade: http://www.gulanavci.se/

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

måndag 28 september 2009

Bra att slöjan debatteras!

Jag har skrivit en debattartikel om slöjan som publicerats i Tidningen-Folket idag. Läs den här.

Läs även andra intressanta åsikter om

Inträdeskraven till yrkesprogrammen höjs 2011

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) meddelar idag att inträdeskraven till de nationella yrkesprogrammen kommer att höjas. Från och med hösten 2011 skall alla elever som söker till något av yrkesprogrammen ha godkänt i engelska, matematik och svenska, samt ytterligare fem ämnen.

”Om vi ställer för låga krav är risken alldeles för stor att de som kommer in inte klarar av det och hoppar av”. Säger Jan till DN.

Jag kan inget annat än instämma. Elever som hoppar av sina utbildningar har ofta inte tillräckliga kunskaper när de lämnat grundskolan. Tyvärr riskerar många bli utan, vilket försvårar att få in foten på arbetsmarknaden.

Det är i grundskolan basen läggs för val av studier på gymnasiet. Elever som behöver mer hjälp ska få det i god tid. Inte när de hunnit upp i nionde klass som vänsterpartiet förordar. Men det handlar också om att skolorna ska ha bra verktyg för att mäta kunskaperna hos eleverna. Nationella prov, betyg och skriftliga omdömen är tre viktiga metoder.

Vi ska inte göra skillnad på jobb, och jobb. Såväl verkstadsarbetaren som akademikern är viktiga för Sveriges framtida välfärd. Men verkstadsarbetaren, ska precis som akademikern, kunna sadla om och byta karriär. Då ska han/hon inte behöva slösa tid på komvux för att få påbörja sin teoretiska utbildning. Övergången ska vara smidig och inte krånglig.

Vi ska inte rasera, snarare bygga nya broar. Och det har Jan Björklund verkligen bidragit till genom åren.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , Läs även DN, SvD

söndag 27 september 2009

Grattis till valframgångarna Liberala- FDP!

Förbundskansler Angela Merkel har fått väljarnas mandat att leda Tyskland i fyra år till. Skillnaden den här gången är att det inte blir i sällskap av socialdemokraterna, som för övrigt gör sitt sämsta val på 60 år.

De stora vinnarna är liberala – FDP. Det innebär att sossarna går i opposition och liberalerna träder in i regeringssamarbetet med CDU/CSU. Trots att Merkels kristdemokrater backade stitter de alltså kvar, tack vare liberalerna. Därmed får Tyskland en borgerlig regering.

Man kan inget annat än gratulera till segern. Kanske kan detta ge en fingervisning på hur det kan tänkas gå i riksdagsvalet här hemma 2010.

Här är preliminära valresultaten:
Kristdemokratiska CDU/CSU: 33,4 procent
Liberalerna FDP: 14,8 procent
Socialdemokratiska SPD: 22,7 procent
De Gröna: 10,6 procent
Vänstern Die Linke: 12,5 procent
Övriga: 6 procent
Resultat vid det tyska valet 2005:
Kristdemokratiska CDU/CSU: 35,2 procent
Liberalerna FDP: 9,8 procent
Socialdemokratiska SPD: 34,2 procent
De Gröna: 8,1 procent
Vänstern Die Linke: 8,7 procent
Övriga: 4 procent

Läs också Jan Lewenhagens analys, SvD, och andra intressanta åsikter om , , ,

lördag 26 september 2009

Tack för att du inte lämnar alla uppdrag Maria!

För två dagar sedan meddelade landstingsrådet Maria Wallhager att hon inte ställer upp till omval till valet 2010. Det är ett tråkigt besked för folkpartiet. Men när hälsan krockar med rollen som heltidspolitiker blir besluten enklare att fatta.

Maria är en mycket komptent politiker. Hennes drivkraft, principfasthet och ödmjukhet har ingett respekt bland många, även hos mig. Marias förmåga att få medlemmarna att känna sig uppskattade och behövda ska inte underskattas och det är det som karakteriserar en bra politiker och en bra ledare.

Därför är jag glad att hon stannar kvar i rollen som länsförbundsordförande. Hennes bidrag till folkpartiets förnyelse har varit viktig och vi kommer ha stor nytta av hennes kompetens och erfarenheter i framtiden med!

Läs mer på Marias Blogg!

Läs även vad andra folkpartibloggar skrivit: Mark Klamberg, Fredrik Malm, Rasmus Jonlund, Per Pettersson, Abit Dundar, Per Altenberg, Lotta Edholm

Läs även andra intressanta åsikter om , ,

onsdag 23 september 2009

Upprop för Dawit Isaak och yttrandefrihet

Idag är det åtta år sedan svensk- eritreanske journalisten Dawit Isaak tillfångatogs av eritreansk säkerhetspolis. Sen dess är det ingen som hört av honom eller vet vart i landet han hålls fängslad. Dawit Isaak har fortfarande inte fått någon rättegång. Varken familjen i Göteborg eller ngn annan från Sverige har fått träffa honom.

Dawit Isaks brott är att han ville vara med och bygga upp det nya Eritrea. Han var med och startade den oberoende tidningen Setit, som öppet kritiserade den eritreanska regeringen och bristen på demokrati och yttrandefrihet.

I flera år har stödföreningen för Dawit Isaak, publicistklubben, Amnesty, Sveriges tidskriter, Journalistförbundet, SILC, Reportrar utan gränser, Tidningsutgivarna, flertalet politiker, enskilda personer och många andra engagerat sig för Dawit Isaaks öde.

Det handlar inte bara om personen Dawit Isaak. Det handlar om demokrati, yttrandefrihet, press- och tryckfrihet, kort sagt, rättigheter vi i Sverige ser som självklara i en demokrati. Dawit Isaak ville även att hans folk i Eritrea skulle åtnjuta dessa rättigheter, men han fick betala ett högt pris för sitt engagemang.

Därför är det så viktigt att vi i Sverige driver hans arbete vidare. Expressen har varit den mest tongivande tidningen. Idag tog chefredaktören Thomas Mattsson ännu ett initiativ. Han har inbjudit hela Tidnings- Sverige att vara med i ett gemensamt upprop den 19 november. Tanken är att alla tidningar gemensamt publicerar en artikel om Dawit Isaak och yttrandefriheten. Artikeln är författad av Peter Englund, ständig sekreterare i Svenska Akademin.

I Sverige har vi alltför länge kört med tyst diplomati. Det har inte påverkat situationen under de åtta år Dawit suttit fängslad. EU bör strypa all bistånd till landet så länge befolkningen förtrycks och Dawit och andra journalister är fängslade.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,