lördag 26 april 2008

Jag skriver i Expressen idag

jag skriver om den situation som uppstått i vissa invandrartäta förorter med stenkastande ungdomar, våld mot polis och journalister och vilka konsekvenser detta får för områdena och människor som bor i t.ex. Tensta, Bergsjön, Ronna, Rosengård osv.


Läs artikeln här

tisdag 22 april 2008

Äntligen kriminaliseras tvångsäktenskap

Igår presenterade regeringens utredare, hovrättsrådet Agneta Lindelöf ett lagförslag för att bland annat komma åt arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap som tyvärr förekommer i stor utsträckning i Sverige på 2000-talet.

Lagstiftningen har varit bristfällig och bidragit till att flickor och pojkar gifts bort mot sin vilja av föräldrar och släkt. Med den nya lagparagrafen kan vårdnadshavare dömas upp till två års fängelse om omyndiga gifts bort utomlands.

Mycket bra, det innebär att föräldrar inte kan frånsäga sig ansvar längre. Jag tror dessutom att fler ungdomar som lever hedersrelaterade liv i framtiden vågar söka hjälp och få skydd av samhället om de vet att ett arrangerat äktenskap väntar dem på besök i hemlandet.

Innan mordet på Fadime Sahindal var det möjligt för icke svenska medborgare att gifta bort sina tonåringar (oftast flickor) men detta ändrades efter den debatt som blossade upp om hederskulturen.

Nu måste vi gå längre och utbilda hela rättsväsendet om hederskulturen och dess strukturer. Även olika samhällsinstitutioner som skola, vård, socialtjänst med fler måste få fördjupade kunskaper för att kunna hantera olika situationer och hjälpa utsatta ungdomar.

Även socialtjänstlagen behöver ses över. Lagen kräver idag att vårdnadshavare ska kontaktas när utredning på omyndig påbörjas. Detta är ännu en förklaring till att många ungdomar inte vågar söka hjälp.

Det är bra att regeringen tar dessa frågor på allvar och gör något åt saken. Tusentals unga flickor och pojkar lever inom hederskulturen. Deras rop på hjälp har alltför ofta tystats av politiskt korrekta politiker och opinionsbildare som förnekat att problemen existerar.

När Mona Sahlin var integrationsminister vägrade hon erkänna att hederskulturen existerar. Det var först när Fadime Sahindal blev mördad som hon tillsammans med Margareta Winberg på DN –debatt ställde sig frågan vad vi lärt oss av Fadimes tragiska öde, ändå gjorde man inget åt saken.

måndag 14 april 2008

Att avskaffa EBO löser inte integrationsproblemen

Idag skriver socialdemokraten Aydin Özkaya i Expressen om de problem som uppstått i hans kommun Södertälje med den alltför stora flyktinginvandringen dit. Enligt honom ”klarar sig flyktingar med endast sitt eget språk från morgon till kväll”. ”De kan använda det egna språket när de ska handla mat, när de ska hämta barnen i skolan och när de går till tandläkaren.” Därför vill han avskaffa EBO (Lagen om Eget Boende)

De flesta förstår att integrationen hämmas när det inte finns incitament för människor att lära sig svenska. Men att tro att lösningen ligger i att avskaffa EBO är varken konstruktivt eller lösningen till Södertäljes problem. EBO ges till flyktingar under prövningstiden, får man stanna i landet är det fritt att flytta vart man vill även Södertälje.

Mona Sahlin hyllas för att hon omprövat sina tidigare ståndpunkter, Tobias Billström anklagas för att inte ta frågan på allvar. Det känns märkligt att sossar plötsligt när de förlorar makten är beredda att ompröva allt, uppenbarligen räckte inte tolv år i regeringsställning för att förstå att den integrationspolitik som fördes i alla dessa år skapade öar av utanförskap och isolering. Snacka om hyckleri i dubbelförpackning.

Mycket återstår att göra för att rensa upp efter sossarnas förödande politik som genomsyrats av en omhändertagandementalitet och gett förödande konsekvenser för hela samhället, inte minst ur ett välfärdperspektiv. Det som behövs är bland annat;

1. En jobbskapande politik som tar vara på och ser människors kunskaper och erfarenheter som en tillgång istället för belastning. Den första frågan en flykting ska få är vad hon kan och på vilket sätt hon vill vara med och bidra.

2. Direkt börja på SFI, lära sig språket och få en praktikplats (helst kopplat till ens eget yrke från hemlandet) möjligheten att lära sig yrkessvenska ska premieras. Har man utländsk examen ska validering göras inom tre månader.

3. Inför tydliga informationskampanjer för att människor självmant ska välja att flytta till annan ort. Det ska framgå klart och tydligt att förutsättningarna att få en bra start är mindre bra i Södertälje än i Kävlinge kommun men att införa kommunarrest vilket Södertälje i praktiken förespråkar är inte rätta vägen.

4. Arbeta förebyggande mot diskriminering på arbetsmarkanden. Regeringen har bland annat slagit samman de olika ombudsmännen mot diskriminering till en myndighet (diskrimineringsmyndigheten)

Regeringen har genomfört en massa reformer under de knappt nitton månader de suttit vid makten och än finns mycket kvar att göra. Södertälje står inför en svår utmaning och behöver hjälp, men att som Özkaya lättvindigt skylla ifrån sig tolv års integrationsmisslyckande på den nuvarande regeringen är allt annat än trovärdigt. Det hjälper inte att skrika högt i opposition så länge man inte är beredd att ta ansvar i majoritet.

Läs artikeln här

onsdag 9 april 2008

Vad har Arabförbundet gjort för demokrati och mänskliga rättigheter?

Så avslutar Per Gudmundson sin text på ledarsidan idag.

Tydligen har riksdagen arrangerat ähm, ursäkta mig "firandet av arabförbundet" och bland annat bjudit in ambassadörerna för Egypten, Algeriet och Kuwait för att dialogisera med svenska riksdagsledamöter.

Egyptens ambassadör har t.ex. krävt att man ska kriminalisera islamofobi, fördöma Lars Wilks konst, "modernisera svenska yttrandefrihetslagar eftersom att de är gammalmodiga (då individen ges alltför mycket frihet?).

Vad jag förstått har dessa oförskämda angrepp på den svenska demokratin fått stå oemotsagda. Den ledamot som höjt rösten vid något tillfälle var Annelie Enochson (kd) som försvarade staten Israel när landet som vanligt blev beskylld för all ondska här i världen.

Men vart var de andra ledamöterna som annars så tappert talar om yttrandefrihet och demokrati. Hur kan man låta representanter för förtryckarregimer stå oemotsagda, speciellt under riksdagens tak som för många svenskar är symbolen för det civila samhälle vi lever i.

Eller kan det möjligtvis vara så att våra folkvalda är såååå övertygade om att den tysta diplomatin gör bäst verkan och därmed tiger när de värden som vår demokrati är uppbyggd på angrips.

Vad är det för signal vi sänder demokratikämpar, dissidenter och människorättsorganisationer som dagligen riskerar sina liv i kampen för mänskliga rättigheter i sina länder.

Jag är rädd för att det inte är sista gången vi ser folkvalda låta tystnaden ta vid när intoleransens väktare tar till orda. Samma sak hände när Sverige drabbades av den så kallade Mohammedkrisen. Även då lyste politikerna med sin frånvaro i den offentliga debatten.

tisdag 1 april 2008

Sex snabba till premiärminister Erdogan

Kurdiska Riksförbundet har formulerat ett antal frågor de önskar få svar på av Turkiets premiärminister, Recep Tayyib Erdogan under hans besök i Sverige. Politiker och journalister som ska träffa honom uppmanas ställa frågorna till honom.

1-Varför förbjöds kurder att fira Newroz i vissa städer?

2- Varför misshandlades en grupp Newroz firande kvinnor i staden Van? Varför vred polisen sönder den 15 årige Cuneyts arm framför kameror och därefter häktade honom? Kommer ni att gripa och avsätta alla skyldiga?

3- Hur kommer det sig att flera kurdiska politiker och borgmästare åtalas eller får fängelsedomar för att de har uttalat sig om kurdfrågan? Kommer ni att avskaffa lagparagrafen 301?

4-Hur kommer det sig att en borgmästare åtalas för en nyårshälsning på det kurdiska språket?
Hur kommer det sig att ett kommunfullmäktige kan upphävas och borgmästaren avsättas för kommuninformation på olika språk, bland annat på kurdiska och assyriska?

5-Tänker Er regering satsa på en fredlig lösning av kurdfrågan än det militära som ni har prövat under alla år?

6- Kommer Er regering att erkänna Irakiska Kurdistans Regionala regering och ha goda grannförbindelser med Irakiska Kurdistan?

Kurdiska Riksförbundet

Själv vill jag ha svar på följande frågor av premiärministern,

1. Kommer Turkiet fortsätta förneka folkmordet på de kristna under första världskriget?

2. Ska Erdogan en gång för alla göra upp med den kemalistiska doktrinen?

3. Ska kurder kunna organisera sig politiskt utan rädsla för repressalier?

Replik på Brännpunkt om SSU och Hamas

Idag svarar jag och Samuel Danofsky ((styrelseledamot i liberala invandrarföreningen i Stockholm) på Jytte Guttelands debattinlägg på Brännpunkt om varför Sverige inte ska inleda dialog med Hamas vilket hon kräver.

Svaret kan läsas här