tisdag 22 april 2008

Äntligen kriminaliseras tvångsäktenskap

Igår presenterade regeringens utredare, hovrättsrådet Agneta Lindelöf ett lagförslag för att bland annat komma åt arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap som tyvärr förekommer i stor utsträckning i Sverige på 2000-talet.

Lagstiftningen har varit bristfällig och bidragit till att flickor och pojkar gifts bort mot sin vilja av föräldrar och släkt. Med den nya lagparagrafen kan vårdnadshavare dömas upp till två års fängelse om omyndiga gifts bort utomlands.

Mycket bra, det innebär att föräldrar inte kan frånsäga sig ansvar längre. Jag tror dessutom att fler ungdomar som lever hedersrelaterade liv i framtiden vågar söka hjälp och få skydd av samhället om de vet att ett arrangerat äktenskap väntar dem på besök i hemlandet.

Innan mordet på Fadime Sahindal var det möjligt för icke svenska medborgare att gifta bort sina tonåringar (oftast flickor) men detta ändrades efter den debatt som blossade upp om hederskulturen.

Nu måste vi gå längre och utbilda hela rättsväsendet om hederskulturen och dess strukturer. Även olika samhällsinstitutioner som skola, vård, socialtjänst med fler måste få fördjupade kunskaper för att kunna hantera olika situationer och hjälpa utsatta ungdomar.

Även socialtjänstlagen behöver ses över. Lagen kräver idag att vårdnadshavare ska kontaktas när utredning på omyndig påbörjas. Detta är ännu en förklaring till att många ungdomar inte vågar söka hjälp.

Det är bra att regeringen tar dessa frågor på allvar och gör något åt saken. Tusentals unga flickor och pojkar lever inom hederskulturen. Deras rop på hjälp har alltför ofta tystats av politiskt korrekta politiker och opinionsbildare som förnekat att problemen existerar.

När Mona Sahlin var integrationsminister vägrade hon erkänna att hederskulturen existerar. Det var först när Fadime Sahindal blev mördad som hon tillsammans med Margareta Winberg på DN –debatt ställde sig frågan vad vi lärt oss av Fadimes tragiska öde, ändå gjorde man inget åt saken.

0 kommentarer: