fredag 19 februari 2010

(S) har förstått att integration bygger på arbete och inte bidrag

Luciano Astudillo, riksdagsledamot och Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje decklarerar den nya socialdemokratiska integrationspolitiken på DN-debatt idag.

Till att börja med tycker jag det är bra att socialdemokraterna omprövat sin egen integrationspolitik. Under de 12 åren partiet satt vid makten ökade utanförskapet dramatiskt och förlorarna var invandrarna som aldrig fick en ärlig chans att lära sig språket och etablera sig på arbetsmarknaden. Systemen var viktigare än individen ochh de kunskaper och erfarenheter människor hade med sig i bagaget togs inte tillvara på.

Nyanländas etablering är avgörande för framtiden. I propositionen "Nyanlända Invandrares Arbetsmarknadsetablering" som ska debatteras och beslutas om i riksdagen den 17 mars sätter just fokus på arbete, egenförsörjning och språkkunskaper. Socialdemokraterna har nu förstått att det inte går att bedriva en bra integrationspolitik utan fokus på dessa faktorer.

Mindre bra är att Socialdemokraterna vill avskaffa ABO(anläggningsboenden) och EBO(eget boende) som gör det möjligt för nyanlända att bosätta sig var de vill under asylprocessen. De vill istället införa något de kallar "ankomstboende", migrationsverket ordnar med boende.

Det var precis det man gjorde över hela landet på mitten av 80-talet. Resultatet gav dåliga effekter långsiktigt på inkomster, sysselsättning och socialbidragstagande. Förvärvsinkomsten minskade med drygt 25 procent och andelen som varken studerade eller arbetade ökade med en tredjedel.

Dessutom har en person som beviljas uppehållsttillstånd rätt att bosätta sig var hon vill. Det är genom tydlig information under asylprocessen, individen ska få klart för sig konsekvensen av att flytta till det ena eller andra stället.

Människor kommer till Sverige för att börja nytt liv, de fattar kloka beslut precis som du och jag. Får de klart för sig att det finns integrationsproblem i Anders Lagos kommun Södertälje väljer de annan bostadsort. Risken med socialdemkoraternas förslag är att det införs kommunarrest som nästa steg, vilket strider mot individens rörelsefrihet.

Socialdemokraterna använder Vellinge kommun som exempel när de talar om kommunernas ansvar för flyktingmottagande. Den här frågan är för viktig för att ägna sig åt polemik men bör påpekas att en och annan sossekommun betett sig lika illa som Vellinge.

Dessutom har 270 av landets 290 kommuner skrivit på avtal med Migrationsverket och det är en rejäl ökning sedan Länsstyrelserna fick ansvaret att samordna mottagningen av nyanlända regionalt.

Eftersom att jag själv sitter i arbetsmarknadsutskottet där också Luciano sitter ser jag fram emot debatten den 17 mars. Vi kommer säkert vara oense om en hel del, men det är bra att vi i förhand kan konstatera att socialdemokraterna lyssnat till Folkpartiet och övriga alliansregeringen. Frågan är bara hur de ska komma överens med Vänsterpartiet.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , Aftonbladet, Ann-Marie Ekströms blogg

1 kommentarer:

Anonym sa...

(S) har alltid stått för rätten till arbete och rätten till en generös arbetslöshetsförsäkring om man råkar stå utan arbete Skillnaden är att högern vill låtsas som att det är generös arbetslöshetsförsäkring istället för jobb. Men det är det ju bara i deras egen propaganda - inte i verkligheten.