onsdag 22 april 2009

Växla inte från två till fem på en gång

Statsminister Fredrik Reinfeldt är på statsbesök i Turkiet. Det är bra att Sverige är tidigt ute och förbereder inför EU-ordförandeskapet 1 juli. EU befinner sig i ett vakuum för tillfället. Ordförandelandet Tjeckien saknar politiskt ledarskap sedan regeringen i Prag abdikerat. Därför åvilar extra ansvar på Sverige att ta sig an en del viktiga framtidsfrågor. En sådan fråga är Turkiets medlemskap i EU.

I över 40 år har Turkiet blickat mot den europeiska kontinenten. Jag tycker det är bra att Turkiet en vacker dag blir medlem i EU men resan är lång och det finns ett antal krav som ska uppfyllas först.

Köpenhamnskriterierna som består av ekonomiska, administrativa och politiska kriterier är grundläggande för alla ansökarländer. De går kort ut på att respektera demokratiska principer, ha en fungerande marknadsekonomi och kunna hantera EU:s lagar och regler. Svårare än så är det inte. Men i fallet Turkiet är det problematiskt.

Turkiet har sedan dess bildande 1923 varit centralstyrt. Makten har växlat mellan militär och nationalistiska partier. Hela det turkiska samhället är uppbyggt kring turkiskhet vilket stadgas klart och tydligt i konstitutionen. Det finns således inget utrymme för pluralismen eller mångfaldstänkande baserat på lika rättigheter för alla människor utifrån ett etniskt, kulturellt och politiskt perspektiv.

Det jag finner oroande är hur inställningen till turkiskt medlemskap varierar bland EU länder. Entusiasterna vill få med Turkiet fort som ögat. Skeptikerna hänvisar till att Turkiet är muslimskt, har för stor befolkning, inte tillhör den europeiska kontinenten, varnar för massinvandring, rubba maktbalansen inom EU, att det skulle bli konkurrens om jobben osv. Därför föreslår en del länder priviligierat partnerskap.

Sällan hör man i debatten om mänskliga rättighetsperspektivet. Vikten av att Turkiet faktiskt tar itu med sin historia. Garanterar minoriteter fullständiga rättigheter som också stadgas i konstitutionen. Tillåter fri debatt och erkänner folkmordet på de kristna 1915. Löser kurdfrågan, löser Cypernfrågan.

Sverige har ett unikt tillfälle att under sin tid som ordförandeland uträtta en hel del bra saker. Men det förutsätter att vi inte växlar från två till fem, då blir det tomgång och motorn riskerar paja och i dessa dar är det svårt att få tag på reservdelar. Vi bör hasta med motta. Vi behöver inte hela tiden visa att vi är bäst i klassen, risken annars är att resultatet blir innehållslöst. Och det tjänar ingen på. Varken Turkiet eller EU.

Läs: DN, DN-ledare DN, DN, SvD, SvD

Läs även andra
intressanta åsikter om , , , , , , , , ,

18 kommentarer:

Ferhat Botan (Bitlis kurderna är av rätta virket) sa...

Gullo:

Erkänna "folkmordet" är väl inte ett av kravet som måste uppfyllas enligt Köpenhamnskriterierna?

Turkiet ska med i EU! Ju snabbare desto bättre för unionen och Sverige.

Armenicus sa...

bra artikel, Gulan.

Det är synd att fler makthavare inte engagerar sig i en sån här viktig fråga som Reinfeldts Turkietbesök och i Turkiets alla konflikter (externa och interna).

Det är synd att man definierar alla konflikter som problem, tex kurdproblemet och Cypernproblemet.
Det är inte de som är problemet, det är den aggressiva turkiska staten som står bakom och inlett alla dessa konflikter.
De har ett hemskt folkmord ufört på den armeniska minoriteten (seyfo) 1915 men även en hemsk ockupation av Cypern, förtryck och ockupation av Kurdistan och är kända för att lösa allt de har med nationalism och nationalistiska fatwor (älska landet eller stick härifrån, som premiärministern sagt).

Därför uppskattar jag ditt arbete högt och önskar dig allt gott i livet.

antibarbar sa...

Hur kommer det sig att du är beredd att ha ett betydligt större överseende med sionismens övergrepp än Turkiets påstådda överträdelser , som om de alla vore sanna ändock bleknar i jämförelse med Israels.
För att vara i alla fall en smula trovärdig , använd samma måttstock för staten Israel som du använder för Israel.
Annars framstår du i bästa fall som larvig och okunnig.

Gulan Avci sa...

Ferhat,

Folkmordsfrågan är i allra högsta grad relevant för den fortsatta processen. Det är viktigt att anhöriga får upprättelse. I en del andra EU-länder finns krav att Turkiet ska erkänna folkmordet.

Premiärminister Erdogan hör till de som förnekar folkmordet. Det faktum att det inte är inskrivet i skolböckerna eller att arkiven fortfarande är stängda för omvärlden vittnar om att det är tabu att tala om sin egen historia.

Anonym sa...

jag är trött på att jämföras med palestinier. Kurder har inte fått möjlighet till eget land. Kurder har inte världsopinionen på sin sida. Kurder hotar inte med att förinta Turkiet. Vad kurder kräver är rätten till sina mänskliga rättigheter så sluta jämför oss med palestinier. Vi är inga offer men palestinier har låtit västländer utnyttja dom för egna syften mot Israel. Ducka inte Gulan, du har makt att påverka. Tack.

Anonym sa...

Arkiven är öppna för omvärlden. Det är snarare ryska, franska och armeniska som är stängda.

Adnan sa...

Den turkisk-armeniske journalisten och författaren Hrant Dink som mördades 2007 blev dömd till sex månaders fängelse 2005 för att ha förolämpat turkiskheten genom att bland annat ha skrivit om folkmordet.

Nobelpristagaren och författaren Orhan Pamuk ställdes också inför rätta för att ha förolämpat turkiskheten när han i en tidningsintervju sa att Turkiet bör erkänna folkmordet på armenierna och 30000 kurder.

Båda åtalades under paragraf 301 i den turkiska brottsbalken som infördes 2005 och ersatte den gamla paragrafen 159. Paragraf 301 förbjuder uttalanden och nedsättande ord om "turkiskheten"

Paragrafen har kritiserats av EU vid flertalet tillfällen, premiärminister Erdogan har sagt att han ska se över den, men ingenting händer. Dessutom finns flertalet andra paragrafer som inskränker yttrandefriheten och kritik mot turkiskheten, dvs den turkiska identiteten.

Anonym sa...

Tyskland och Frankrike har rätt. Turkiet har inget i EU att göra

Ottoman sa...

Hmmmm, cypernfrågan, rätta mig om jag har fel men var det inte den Turkiska delen som accepterade Annanplanen och avvisades från den grekiska. Varför ska då Turkiet få ta del av skulden när det ligger på den andra sidan. Sen hur kommer det sig att Bulgarien, Grekland blev medlemmar när de inte behandlar sina minoriteter som likvärdig sina egna medborgare.
Du kunde ju ha tagit ställning att nära en miljon Turkbulgarer skulle ha rätt att flytta tillbaka till Bulgarien när de blev utslängda från sina hemtrakter.
Eller vi kan börja med Frankrike som inte erkänner folkmordet på 1,5 miljoner algerier under sin ockupationstid. Varför påbörjar du inte en kampanj att slänga ut Frankrike i så fall.

Ferhat Botan- Vad fan hände i Van och Siirt? sa...

Gulan Avci:

Men frågan löd:

Är ett erkännande av "folkmordet" på armenierna ett av kraven som uppställs i Köpenhamnskriterierna?

Dessutom är ju den svenska riksdagens ståndpunkt kristallklar i frågan; Det är inte upp till riksdagen att ta ställning till huruvida de som utspelade sig under första världskriget i Turkiet var ett folkmord eller inte.

Personer och stater får gärna erkänna folkmord på armenierna, men ha det som krav för ett turkiskt eu inträde luktar diskriminering.

Köpenhamnskriterierna finns där! Dom 36 förhandlingskapitlet likaså. Nu är det upp till den turkiska staten att uppfylla dessa krav.

Men menar du att Turkiet inte har att göra i EU om man inte erkänner folkmordet på armenierna?

Vad blir nästa krav? Att Turkiet måste gå med på en konfederationslösning i östra Turkiets kurdiska delar för att få vara med i unionen?

Det håller inte Gulan! EU är ett alternativ för Turkiet. Ska EU försöka trixa bort Turkiet genom fulspel, så finns Ryssland, Iran och Kina. Det ligger varken i USA:s, Israels eller EU:s intresse. Och Ergenekon härvan visar hur stark Ryssland- anhängarna inom militären och staten är.

Och om Turkiet stärker sina band till Ryssland bara för att vissa EU staterna hyser turkfobi eller ställer upp orimliga krav, så lär Turkiet med dess demokratiproblem inte att lösas.

För Ryssland och Iran ställer inte krav vad gäller mänskliga rättigheter (eller något erkännande av "folkmordet" på armenierna) för en strategisk och ekonomisk allians.

Så det ligger verkligen i EU:s intresse att växla från 2 till 5 när det gäller ett turkiskt inträde i EU.

När det gäller "folkmordet" på armenierna så är min inställning följande: Jag är inte historiker. Dock hade jag kunnat sätta mig in i historien för att därefter ta ställning till huruvida det som utspelade sig i östra Turkiet var ett självmord eller inte. Detta gör jag inte då frågan är politiserad. Det finns forskare som säger att ett folkmord ägde rum och dom som säger att det inte gjorde det. Är du pro-Turkiet så förnekar du allt snack om folkmord. Tillhör du en gruppering som är emot turkiska intressen så är du för. Det är inte en slump att Frankrike som idag motsätter sig ett turkiskt EU inträde, var snabba med att erkänna folkmordet. Inte heller är det en slump att PKK samarbetar med assyriska och armeniska nationalistgrupper.

Frågan är politiserad och här gäller det att ta parti.

Nu återstår att se vad EU kommer att göra. En lösning på Cypernfrågan är inte heller ett krav som ställs enligt fördragen för ett turkiskt EU inträde. Dock kan jag ha förståelse för att EU vill se en lösning på konflikten innan man tar med Turkiet som medlemsland. Men folkmordet på armenierna?

Nej, där går nog gränsen. 70 miljoner turkar och kurder kommer inte erkänna något folkmord.

Anonym sa...

Ottoman sa...

Hmmmm, cypernfrågan, rätta mig om jag har fel men var det inte den Turkiska delen som accepterade Annanplanen och avvisades från den grekiska. Varför ska då Turkiet få ta del av skulden när det ligger på den andra sidan.Faktum är att "Annan planen" var inte en överenskommelse mellan Grek Cyprioterna och Turk Cyprioterna.Den hade redan bestämts i stora delar i förväg av Kofi Annan.Det fanns väldigt lite manöverutrymme för att förhandla fram en överenskommelse som skulle inte bara tillfredställa Turk Cyprioterna men även Grek Cyprioterna också - vilket Annan "glömde" att göra.Att Grek Cyprioterna utnyttjade sin Demokratiska rätt att rösta emot Annan planen betyder inte att man är emot en återförening av Cypern eller att man kan legitimera Turkiets ockupation av Cypern.Hur du än vrider och vänder på det, så är det Turkiet som ockuperar Cypern och har uppemot 40,000 Turkiska soldater på den ockuperade delen av Cypern.Turkiet kan inte ha hela kakan och tro att man kan gå med EU utan att det blir en lösning på Cypern frågan.

Sen hur kommer det sig att Bulgarien, Grekland blev medlemmar när de inte behandlar sina minoriteter som likvärdig sina egna medborgare.
Du kunde ju ha tagit ställning att nära en miljon Turkbulgarer skulle ha rätt att flytta tillbaka till Bulgarien när de blev utslängda från sina hemtrakter.
Det finns säkert mera man kan göra för att förbättra dem mänskliga rättigheterna både i Grekland och Bulgarien.Dock kan jag lugnt säga att minoriteterna har det klart bättre i Grekland och Bulgarien än vad minoriteterna har det i Turkiet.

Var fick du "en miljon Turkbulgarer" ifrån?Det var 300,000Turk Bulgarer som blev tvugna att fly från Bulgarien i mitten och slutet på 80-talet när Bulgarien var kommunistiskt.Fast över hälften har kommit tillbaks till Bulgarien sedan kommunismens fall.Du kan läsa mera här:

http://eth.sagepub.com/cgi/content/abstract/4/4/561

Och på tal om minoriteter, vad hände med alla Greker som bodde i Istanbul 1955 och 1963?Varför finns det knappt några Greker kvar idag i Istanbul?Försvann dem bara med vinden?Vad har Turkiet gjort för att låta alla dem Greker man deporterade från Istanbul till Grekland att få komma tillbaks?När skall Grekerna från Istanbul få tillbaks sina egendomar som den Turkiska staten har konfiskerat?Enligt Lausanne avtalet från 1923 hade Grekerna rätt att få bo i Istanbul men dem är bara 4,000-5.000 kvar och dem flesta är äldre människor.Det är lätt att peka på andra, men dem bästa argumenten är att använda fakta vilket du inte har gjort.

Eller vi kan börja med Frankrike som inte erkänner folkmordet på 1,5 miljoner algerier under sin ockupationstid. Varför påbörjar du inte en kampanj att slänga ut Frankrike i så fall.Det är mycket möjligt att det var ett folkmord som Frankrike begick på Algerierna fast återigen leker du med siffrorna.Majoriteten ut av dem 500,000 människor som dog och dem 2 miljoner människor som blev fördrivna från sina hem var Algerier.Du kan läsa mera här:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3974237.stm

Fast det finns inga lagar i Frankrike som säger att du får fängelse eller böter för att du erkänner folkmordet på Algerierna.Så är det inte riktigt i Turkiet; om du öppet erkänner folkmordet på Armenierna, Assyrierna eller Grekerna lär du nog hamna i finkan eller betala böter.Vill det sig riktigt illa får du betala med ditt liv...Hrant Dink är ett sådant exempel.

Jag försöker inte på något sätt att ursäkta Frankrikes "svarta" kapitel i deras historia men återigen Turkiet har gjort allt för att förneka och skapat lagar för att förhindra erkännande av folkmorden på dem kristna.Så är det inte riktigt i Frankrike; vill man öppet prata om folkmordet på Algerierna kan man göra det.Dock inte i Turkiet när det gäller folkmorden på dem kristna.

arthur sa...

"...har för stor befolkning, inte tillhör den europeiska kontinenten..."


Tillsammans är det faktiskt ett argument för varför det inte ligger i Sveriges intresse att välkomna landet. Skulle bara den lilla europeiska enklaven gå med vore det faktiskt ett medelstort land i Europa. Du glömde emellertid att ekonomin fortfarande lämnar mycket att önska.

Sancak Beyi Emre sa...

ÄR DET POLITIKER ELLER OBJEKTIVA HISTORIKER SOM SKA AVGÖRA OM DET ENS VAR ETT SJÄLVMORD SOM ÄNDÅ INTE KAN TAS UPP I DOMSTOL?!

SKA INTE TEX. FRANKRIKE, SPANIEN OCH ENGLAND FÖREGÅ MED GOTT EXEMPEL INNAN KRING DESSA FRÅGOR ?!

Titta till cyprioternas val resultat och ta det med dem. Är protektorat olagligt helt plötsligt?

Sluta nalla med terrorister inom EU så ska du se att kurdfrågan blir löst inom kort!

Trött på dig o din gubbes hyckleri! Liberialismin icine ettiniz, tebrik ederim Gulan hanim !

Emre

Anonym sa...

De bästa kurderna kan göra är att dom kan dra från turkiet då är problöemet löst.

Gulan Avci sa...

Emre, visst är det jobbigt när någon annan påtalar en del sanningar man själv helst önskar ska tystas ner. Men Sanningen är en del av den nödvändiga process Turkiet ska genomgå för att uppnå demokrati värt namnet.

Anonym, varför ska kurderna lämna sina områden som de bott i senaste 4000 åren?

Sancak Beyi Emre sa...

Det var inte de som var mitt påstående ! Jag undrar varför EU medlemar inte går ut med sina egna fel som är väldokumenterade innan man ger sig på Turkiet? Turkiets alla arkiv för saken är öppen, kan motparten skryta om samma sak gumman ?

Emre

Anonym sa...

Folkmordet på Armenier har blivit politikernas leksak och fundamentalist kristnas, men det verkar som att politikerna kan mer än historikerna, år 1915 så var Armenien allierad med ockupation makter i Första Världs Kriget.
Armenier tog chansen att döda turkar och kurder östra Turkiet och svarta havets området. Armenierna fick stöt av Frankrike och allt utrustning för att vara med att ockupera öst/nord Turkiet.
Armenien tog den chansen och drömmen om Stor-Armenien ta tillbaka öst Turkiet, Armenier började döda massvis folk men det verkar som att det är inte så viktigt för väst, som grek-cyprioter började döda turk-cyprioter men vem får skiten jo turkcyprioter att Cypern ska vara ett land? jaså, så att grek-cyprioter har all rätt igen döda? Turkiet ockuperar inte nån land Turkiet var där och stoppade ett folkmord som skulle påbörja.
Att kurderna har bott i Mellanöstern 4000 år?, säkert du har rätt i men inte i dagen Turkiets geografiska område. Kurderna var mer på persiska sidan.
Genom turkarna så har kurderna kommit med. Varför klagar kurder? förstår inte, kurder har kanal i Turkiet som sänder på kurdiska att kurderna har lika rättigheter, och att kurder ljuger om att Turkiet försöker assimilera. jaha men ni kan inte ens turkiska de landet ni bor i hur blev ni assimilera dårå?
Tom PKK sympatiserade parti är med i turkiska riksdag DTP, En sånt händelse skulle aldrig framkomma i Europa. Spanien stängde de partiet som stötte basistska folket men Spaniens gav orsak att det partiet har sympati åt ETA, så blev det hej då med den parti. Men EU gav grönt ljus, men Turkiet får inte göra det för att EU och Väst är så falsk.
En sak Turkiet har all rätt att inte erkänna ett folkmord som är påhittade av Armenier och av västlänningar och utnjuta det som sitt politisk uppdrag. Om väst är så ärlig om folkmord så toppar västlänsa länder folkmord listan.
USA och Frankrike borde erkänna sina folkmord som dem har begått flera hundra år, så kan dem visa vägen för andra länder. Jag undrar hur kunde Turkiet döda 1,5 miljoner Armeniener mitt i Kristna länder och när Turkiet är ockuperat av andra makter? Det är inte 15 personer vi snackar om 1,5 miljon. Jag har hört från Armenier 4 miljoner mm överdriv bara. Gasade turkarna 1,5 miljon eller? hur hände det? Om Turkiet skulle bli tvingad att erkänna ett sånt grej må gud inte visa det, så skulle Armenier få all rätt göra vad dem vill här på Jorden. Kurderna skulle suga på klubban med att bilda ett Kurdistan i Östra Turkiet. Då har ni Armenien framför er. Ett Fundamentalist Kristet land.

Ferhat Botan sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.