tisdag 14 april 2009

Hederskulturen en fråga för hela samhället

S-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul skriver på Newsmill om undersökningen om hedersförtryck som presenterades igår. Läs gårdagens inlägg på bloggen.

Pekgul har varit tydlig röst i hedersdebatten. Men jag blir ändå förundrad över hur lätt det kan vända när man sitter i opposition. Pekgul tenderar att göra en Schyman när hon vill jämföra svenska ungdomar med ungdomar som lever i hederskulturen. Det är två saker jag inte förstår mig på i resonemanget.

”Men, Ulf Kristersson, det är inte tjänstemännens medvetande som brister. Felet ligger i första hand hos politiker som vägrar se konsekvenserna av sina beslut”.

Din kära partiledare och dåvarande integrationsminister Mona Sahlin vägrade ta ordet heder i sin mun fram till att Fadime Sahindal blev brutalt mördad av sin far. Polis, vård, skola, socialtjänst och hela rättsväsendet har länge saknat kunskap om hederskulturen. I det politiska fältet har det rått totalt vakuum. Och statliga utredare som Masoud Kamali (S) har i flera år förnekat förekomsten av hederskultur. För det andra.

”även invandrarföräldrar, ska kunna ta diskussionen med fjortonåringen som vill vara ute sent på kvällen utan att vara rädd för att de sociala myndigheterna ska gripa in. Om föräldrar som sätter normala krav på sina barn blir misstänkliggjorda kommer de att uppfatta samhället fientligt”.

Jag känner många invandrare, även kurder som är väldigt liberala men menar att det finns gränser för vad man får göra som barn, ungdom och vuxen. Att föräldrar skulle känna sig misstänkliggjorda för att deras barn inte får ränna runt på nätterna när de är 13-14 år tror jag inte alls på. Pekgul pekar på fel problem.

Det handlar om att arbeta på olika fronter. En sådan sak är att stärka det rättsliga stödet för personer som tvingas leva hedersrelaterade liv. Inom skolans område bör dagens dispens (befrielse från undervisning i grundskolan) avskaffas i den nya skollagen som eventuellt klubbas igenom nästa år. Detta skriver Stockholms stads skolborgarråd Lotta Edholm (FP) om på Newsmill.

Idag lägger skollagen stort ansvar på rektorer och lärare. Det kan innebära konflikt mellan skola och föräldrar. Men det handlar ibland också om pengar. Skolledarna är rädda för att föräldrar byter skola och därmed ryker skolpengen. Med ett förbud av dispens kan alla elever garanteras jämlik skolgång och rektorerna behöver inte stå inför valet och kvalet.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

7 kommentarer:

Anonym sa...

I Sverige gäller svenska lagar, inga barn ska befrias från undervisning. Passar det inte behöver man inte bo här.

Anonym sa...

Nalin Pekgul följer väderlekarna.

Anonym sa...

Hedersproblematiken är en gyllene fråga(dessutom en relativt penningstinn sådan...) för många att göra karriär på.

Det är lite synd. För min egen del kan jag bara med avsmak se på när Schyman o övriga inom den fundamentalistiska feministrörelsen över sin pyrande galla över oss män från Asien o mellanöstern.

Hoppas inte att du sällar dig till den skaran. Den här frågan har djupare dimensioner än så: marginaliserade föräldrar, utanförskap, misstro, m.m.

Att ge enkla svar på komplicerade frågor har sällan varit långsiktigt hållbart.

Anonym sa...

Tala klarspråk för en gångs skull och säg att det handlar om islam. Fadime, Pela och Sara var muslimer och familjerna själva har sagt att det var på grund av religionen flickorna dödades. I muslimska länder blir kvinnor stenade till döds om de är otrogna eller har utomäktenskapliga relationer.

Armenicus sa...

Pekgul är en inkvoterad stackare som vänder kappan efter vinden, jag tycker det är allmänt sorgligt att hon ger sig in i debatter hon inte kan avsluta eller följa upp.

Ja.. den här kommentaren handlar om Pekguls person eftersom strunt ofta kommer från kvacksalvare.

Gulan Avci sa...

hederskulturen handlar inte om religion eller etnicitet i första hand. Det är snarare patriarkala strukturer som är djupt rotade i ofria samhällen med stor fattigdom och låg utbildningsnivå. Det är samhällen där kvinnans roll är tydligt definierat och hon är underdånig mannen, familjen och släkten.

Men det innbär inte att vi ska förneka att kulturen är stark i många muslimska samhällen även om det existerar bland icke muslimska grupper med. Här uppstårt ofta en krock i debatten om hederskultur när vänsterfeminister försöker jämföra våld mot kvinnor i svenska relationer med hedersvåldet. Vi förändrar ingenting om vi förnekar förekomsten av hederskultur i Sverige. Tvärtom bidrar vi till att förstärka ofriheten för de tjejer och killar som vill frigöra sig från den kultur som fråntar dom rätten att bestämma över sina egna liv.

Lars-Erick Forsgren sa...

För att kunna diskutera detta måste man väl först definera vad man menar med hederskultur!?

Är det hederskultur när föräldrar (oftast muslimska men även andra) fysiskt straffar ungdomar som inte lever upp till kravet på att vara oskuld?

Eller är det även hederskultur när föräldrar, muslimska el kristna, svenska el invandrade, hävdar att det är bra med en moral som säger att man bör vara oskuld när man gifter sig? Var är gränsen?

I debatten verkar det som det är inte bara våldet/förtrycket utan även åsikten i sig som är förkastlig.

Min icke-muslimska men invandrade hustru (svensk medborgare) reagerar starkt när hon hör "svenska" ungdomar, föräldrar, barnmorskor, RFSU-företrädare etc och myndighetspersoner framföra åsikter som att det är fel med att hålla på sig tills man träffar den man tror är den rätte. Attityden i Sverige verkar vara att man MÅSTE ha sex, så tidigt som möjligt, med så många som möjligt. Och man gifter sig inte. Och gör man det så skiljer man sig snabbt.

Hon känner sig inte förtryckt vare sig av patriarkatet eller ngt annat för att hon fått en annan uppfostran. Tvärtom, hon är stolt och glad för hon har fått bestämma själv över sitt liv.