söndag 26 april 2009

Artikel om hederskultur

Idag publicerar Uppsala Nya Tidning en debattartikel om hederskultur och hedersrelaterad våld som jag och min riksdagskollega Nina Larsson har skrivit.


Demokrati måste gälla alla

HEDERSKULTUR. Att inte bekämpa kvinnoförtryck bland människor, bara för att de är invandrare, menar vi är rasistiskt. Männi­skor som varit förtryckta i sina forna hemländer får inte bli förtryckare i det nya landet, skriver Gulan Avci och Nina Larsson.

Senaste tiden har debatten om hederskultur och hedersrelaterat våld återigen uppmärksammats i den offentliga debatten. Det är bra. Svenska institutioner och myndigheter har saknat adekvat kunskap kring fenomenet under lång tid.

I dag finns både forskning och utredningar som svart på vitt visar att hederskulturen existerar och är utbredd. Med stöd av fakta är det dags att gå från ord till handling.En kartläggning beställd av Stockholms stad visade att 4000 ungdomar i Stockholm lever i hederskulturen. Våld och förtryck hör till vardagen. Undersökningen är gjord bland niondeklassare men betydligt fler barn och ungdomar i hela landet är drabbade. Mörkertalet är mycket stort.

Alltför länge har vissa sedvänjor accepterats i Sverige. Trots att det strider mot lagstiftningen och demokratins värdegrund om alla människors lika värde. Hela samhället har tagit skada, men framför allt har ungdomar med invandrarbakgrund berövats sin frihet och fråntagits rätten att bestämma över sina egna liv.Debattklimatet är fortfarande infekterat.

Tyvärr har delar av vänstern vägrat erkänna att hederskulturen existerar. Feministiskt initiativs ledare Gudrun Schyman vill göra gällande att allt våld och förtryck mot kvinnor har samma mekanismer. Den tidigare socialdemokratiska regeringens statlige utredare om etnisk diskriminering och maktstrukturer Masoud Kamali menar att man "gör en jättestor grej av att några invandrartjejer blivit utsatta för så kallat hedersrelaterat våld".Schyman och Kamali hävdar att det är rasistiskt att ifrågasätta och peka ut vissa grupper och kulturer.

Vi menar att det är rasistiskt att inte bekämpa kvinnoförtryck hos människor bara för att de är invandrare.Med detta synsätt bidrar vi till att förstärka "vi" och dom"-tänkandet. Männi­skor som varit förtryckta i sina forna hemländer blir förtryckare i det nya landet. Detta får vi aldrig acceptera. Med risken för att uppfattas som rasister eller blattealibin vill vi vara tydliga med två saker.

För det första: Vi som lever i Sverige måste vara överens om att de grundvärderingar som svenskar i generationer kämpat för - demokrati, jämställdhet och jämlikhet - ska skyddas och värnas av oss alla.Det är en absolut nödvändighet att underkasta sig den principen om mångfaldssamhället ska överleva.

För det andra: svenskhet innebär inte att alla ska vara likadana eller bli svenskar. Vi måste kunna bejaka våra ursprung och olikheter men ha gemensamma arenor att mötas på. Det ska vara möjligt att fira midsommar, ramadan och Yom Kippur.

- Vi måste arbeta med att påverka attityder redan från barnsben. Redan i förskolan ska barn lära sig respektera varandra.

- Skolan ska vara frizon för elever i hederskulturen. I den nya skollagen ska dagens dispens som möjliggör för föräldrar att inte låta sina barn delta i vissa undervisningsmoment som, idrott, simning, sex- och samlevnadskunskap tas bort.

- Staten bör ansvara för en jourenhet som tjejer och killar kan vända sig till innan de reser tillbaka till hemlandet. Dyker inte eleverna upp efter skolloven bör man utreda elevens frånvaro omedelbart. Skolan, socialtjänsten och polisen bör vara involverade.

- Samhällskurs om demokrati och mänskliga rättigheter ska vara obligatoriskt för alla som flyttar till Sverige, oavsett om man ämnar bli svensk medborgare eller inte.

Hederstänkandet försvinner inte av sig självt. Vi får heller inte vara naiva och tro att vi kan trolla bort problemen över en natt. Men vi upplever att arbetet går i rätt riktning. Fler vågar ta debatten och frågan är inte begränsad till debattörer med invandrarbakgrund.

Nya generationer föds och växer upp i Sverige. De går i skolan, lär sig språket och deltar i samhället på annat sätt än deras föräldrar. Men de som lever i hederskulturen här och nu behöver samhällets hjälp. Alla har ett ansvar, såväl politiker som övriga samhället.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

6 kommentarer:

Anonym sa...

Ni har ju makten men det händer ingenting.

Gulan Avci sa...

det händer väldigt mycket tack vare integration - och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Frågan var tabubelagd under sossarnas tolv år vid makten.

BBB sa...

Jag tycker inte om att du klumpar ihop hederskultur med "invandrare" överlag. Invandrare i Sverige kommer från vitt skilda kulturer och att klumpa ihop alla till någon slags homogen "svartskallekultur" är faktiskt rasistiskt. Synen på "heder" ser väldigt annorlunda ut bland exempelvis kurder, chilenare och ryssar. Det är rätt så magstarkt att påstå att dom hedersproblem vi exempelvis sett bland kurder och palestinier i Sverige förekommer i liknande grad bland andra invandrare som kommer från helt andra delar av världen.

Gulan Avci sa...

BB, jag tror du missförstått budskapet isf. Jag har aldrig klumpat ihop invandrare till en homogen grupp. För det är just det som varit roten till att man misslyckats så kolossalt med integrationen i Sverige.

Dessutom skriver vi om problematiken med hederskulturen och hur man ska kunna komma åt den.

Anonym sa...

bra och tydlig artikeln.

Anonym sa...

Bra skrivet! Och är helt enig med dig!