tisdag 30 mars 2010

Gapet minskar och oenigheten inom oppositionen blir allt mer tydlig

Ny mätning presenteras i Aftonbladet idag. Glappet mellan blocken minskar och Miljöpartiet står för väljartappet inom oppositionen med 2,3 procent. Bland regeringspartierna står Folkpartiet för en ökning med 1,1 procent. Därmed är det bara 2,3 procent som skiljer blocken åt.

Jag är varken den första eller sista som säger att valet 2010 kommer vara jämt. Kampen om väljarnas förtroende kommer att pågå ända fram till valdagen 19 september kl 20:00, då vallokalerna stänger och svenska folket har sagt sitt.

Det block som bäst lyckas presentera förslag som väljarna uppfattar som seriösa och bra för den enskilde, omgivningen, samhället och framtiden kommer sitta vid regeringsmakten. Lotten faller på statsminister Fredrik Reinfeldt eller Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin

Jag hoppas väljarna ger alliansregeringen förtroende för minst en mandatperiod till. Många av de reformer som genomförts under den här mandatperioden kräver mer än fyra år för att börja verka. Vänsterpartiet som tycks leda det röd-gröna samarbetet har redan deklarerat följande om de bildar regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet;

Jobbskatteavdraget ryker, förmögenhetsskatten återinförs, RUT-avdraget avskaffas, fastighetskatten återinförs, beskattning av låg- och medelinkomsttagare ska öka, man ska dra hem trupperna från Afghanistan och Sverige ska ut ur EU.

Istället för att minska trösklarna till arbetsmarknaden vill vänsterpartiet göra det svårare för framförallt, unga och invandrare att ta sig in på marknaden och få ett jobb. Partiet vill återgå till bidragslinjen, vilket socialdemokraterna inte verkar ha något emot, eftersom att de hittills get vika på punkt efter punkt av vänsterns krav.

Men det handlar inte bara om vänsterpartiet, Mona Sahlin måste också hantera Miljöpartiet. Idag presenterar språkrören Wetterstrand och Eriksson sitt valmanifest på DN-debatt där de kräver att friåret ska återinföras om det blir maktskifte.

En annan stor fråga som splittrar de röd-gröna är förbifart Stockholm. Igår skrev alliansens partiledare på DN-debatt att de satsar 28 extra miljarder för Förbifart Stockholm, vilket är den enskilt största infrastruktursatsningen i Stockholm. Det dröjde inte länge förrän vänsterpartiet var ute i hetluften med kritik.

Socialdemokraterna i Stockholm välkomnar satsningen, men det är ingen tröst. Så länge miljöpartiet och vänsterpartiet säger nej och Mona Sahlin håller tyst vet vi ingenting om förbifart Stockholms framtid om det blir ett maktskifte

Aftonbladet, DN- Mp vill återinföra friåret, SvD. Läs även vad bloggarna, Peter Andersson, Mattias Lönnqvist, Nina Larsson, Lotta Edholm, Tokmoderaten, Magnus Andersson, Fredrik Axelsson, Kent Persson, Mark Klamberg, Per Ankersjö skriver.
Läs även andra
intressanta åsikter om , , , , , , , , , ,

0 kommentarer: