onsdag 31 mars 2010

Välkommen satsning på barn- och ungdomar

Regeringen presenterar ännu en viktig satsning som berör barn- och ungdomar. Flerbarnsfamiljer får höjt flerbarnstillägg i barnbidraget, 700 miljoner kronor avsätts för detta ändamål. 100 miljoner kronor avsätts för särskild sommarjobbsatsning för skolungdomar och 20 miljoner kronor, utöver de 40 miljoner regeringen aviserat tidigare tillskjuts sommarskolorna.

Totalt handlar det om 820 miljoner kronor och varenda krona är väl satsad. Flerbarnsfamiljer får lite mer pengar att röra sig med, ungdomar som vill eller behöver tjäna extra pengar på sommaren får nu möjlighet till det via kommuner och landsting. Och elever som behöver extra stöd i skolan får gå på sommarskola och få extra undervisning. Läs om hela satsningen på regeringens hemsida.

Roger Haddad, Gerdaus skolblog, Lotta Olsson, Roger Jönsson, Expressen Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

0 kommentarer: