lördag 4 oktober 2008

Partirådets hetaste debatt

Idag avslutades folkpartiets partiråd. Tre politiska program har antagits: ett om integritetsfrågor, ett om integration och ett om klimat. Jag deltog i integrationsdebatten som blev en het potatis.

I integrationsutskottet var vi några som yrkade att partistyrelsen skulle ges i uppdrag att tillsätta en utredning om att förbjuda religiösa symboler i grundskolan (såväl kommunala som fristående skolor). Förslaget gick igenom med rösterna 14 mot 11.

Men i kammaren röstades det ner efter två timmars debatt. Jag tycker inte småflickor i åldrarna 5-15 ska bära slöja, i synnerhet inte i skolan. För mig handlar frågan om de mänskliga fri - och rättigheterna, och om FN:s barnkonvention.

Jag har svårt att förstå hur liberaler som i alla tider varit frihetens fanbärare inte tar ställning för småflickornas utsatthet. Att hänvisa till religionsfrihet när man inte fått bestämma själv utan blivit påtvingad slöjan av sina föräldrar kan väl inte vara religionsfrihet.

Är det så vi ska arbeta med jämställdhet i Sverige på 2000-talet, i världens mest jämställda land? Nej givetvis inte, vi måste visa civilkurage och säga att friheten gäller alla människor som bor här.

Det som förvånade mig mest var att folkpartiets mest tongivande feminist inte tog ställning för småflickorna. När skriket på hjälp ligger inom räckhåll lägger man det döva örat till. Det är tydligen enklare att jobba med jämställdhetsfrågor när det är på avstånd.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Denna fråga är väldigt svår att helt ställa sig neutral bakom eftersom förbud mot religiösa symboler i grundskolan (såväl kommunala som fristående skolor)även då skulle innebära förbud mot smycken som kors runt halsen och den judiska kippan/Yarmulke/ på pojkar som i Frankrike. Skulle du införa ett sådant förbud även för religiösa friskolor som de katolska, judiska och muslimska? Att småflickor på låg- och mellanstadiet inte skulle få bära huvudduk låter ju logiskt, men det går inte att förbjuda helt eftersom det drabbar även andra religioner. Upplysning är en bättre väg och naturligtvis helt förbjuda heltäckande burkor i hela utbildningssystemet, även för vuxna!

Gulan Avci sa...

Alex,

jag tycker man ska skilja på slöjan och andra religiösa symboler. Slöjan är inte vilket klädesplagg som helst.

Det är ett sätt att styra över kvinnans sexualitet och begränsa hennes fysiska rörelsefrihet. (med andra ord underordna henne mannen)

Småflickor får tidigt lära sig att de är annorlunda än pojkarna och kan inte utvecklas till självständiga individer.

Dessutom är risken för mobbning stor också. Är det rätt att en 7-åring ska börja skolan med att se annorlunda ut? Att behöva försvara sig inför skolkamraterna, att inte kunna delta i vissa ämnen osv.

Jag tror även många föräldrar i smyg skulle välkomna förbudet eftersom att grupptrycket är stort.

Jag har inget emot att kvinnor har på sig slöja om de själva valt det. Jag har heller inget emot religiösa smycken runt halsen, den blomstertid nu kommer eller skolavslutningar i kyrkan.

Sen är det alltid viktigt med dialog och upplysning. Ett slöjförbud i grundskolan löser inte alla problem men det är en bit på vägen för att skona dessa småflickor från att bära något de inte valt själva.