torsdag 27 maj 2010

Regeringen vill stoppa tvångsäktenskapen

Nyamko Sabuni presenterar på brännpunkt regeringens fortsatta arbete för att förhindra så kallade barn- och tvångsäktenskap. Det är inte en dag för tidigt. Ungdomsstyrelsen beräknar att så många som 70 000 unga lever inom hederskulturen.

Förra året presenterade Stockholms Stad en rapport som visade att 4000 ungdomar lever någon form av kontrollerad liv. Det kan handla om att de inte får välja vem de ska gifta sig med, ha pojkvän, umgås med kompisar efter skolan, ha svenska vänner, utbilda sig vidare osv.

När religioner, kulturer och traditioner fråntar individen hennes rättigheter kan vi inte skynda långsamt. Vissa saker bör vi göra omgående. Lagstiftning är en sådan sak. Visst kan man inte lagstifta bort alla problem som rör hederskulturen.

Attityder tar lång tid att förändra, men det finns så mycket vi kan göra för att råda bot på en del av problemen. Det har den här regeringen med Folkpartiet i spetsen visat i både ord och handling. Läs även vad Adam Cwejman, och Agneta Berliner skriver.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

"Det är inte en dag för tidigt. "

Det är det visst. Det är ett dåligt förslag på alla sätt. Alla 7 riskdagspartierna är överens om att mångkultur gör sverige till ett rikare, bättre och mer spännande land. Det är därför viktigt att olika kulturella uttryck ska få finnas kvar och utvecklas. Annars blir det ju bara "enfald" kvar.
Mångkultur är nämligen mer än kebab och Zlatan. Det är andra värderingar, annan kultur, annan moral. Vem är Zabuniy eller vad hon heter att ifråga sätta andra människor sätt att leva?

Gulan Avci sa...

Oroväckande att höra att du tycker det är ok att bli bortgift mot sin vilja. Mångkultur är bra, det berikar Sverige som land och oss människor. Men inslag som går tvärs mot lagar och individens frihet ska bekämpas. Det är gamla medeltida traditioner som inte hör hemma i ett modernt och sekulariserat samhälle.

Anonym sa...

Varför väntar ni till 3 månader innan valet med förslagen? Denna åtgärd borde ha tagits omhand redan efter maktskiftet eller är det moderaternas ovilja att stöta sig med olika grupper?

Bulten i Bo sa...

För att inga missförstånd ska uppstå - det är redan idag förbjudet och straffbart att tvinga någon till ett äktenskap. Nyamko kanske borde ha påpekat det i sin artikel.