onsdag 5 maj 2010

Arbetslinjen är integrationens bästa vän

Integrationspolitiken är ett område som engagerar- och skapar starka reaktioner. De senaste åren har jag diskuterat ämnet i många olika sammanhang. Jag gläds åt att Folkpartiet har så starkt stöd bland medborgarna, det bevisar att vi gör rätt när vi lägger om hela politiken.

Det gäller att vara tydlig med vad man vill. Vi vill skapa ett inkluderande samhälle som utgår från individen och hennes rätt att själv få bestämma över sitt liv. Det handlar om att skapa möjligheter för nyanlända människor så de kan lära sig svenska, utbilda sig, få ett arbete att gå till och känna att man är en del av samhället.

Med folkpartiets omläggning av introduktionspolitiken ska ingen gå obemärkt förbi, eller vänta 7 år tills någon frågar vad man vill bidra med. Människor ska från första dagen komma i kontakt med arbetsmarknaden. Den nya reformen för nyanländas etablering tar fasta på just dessa aspekter.

Därför blir jag glad när tidningarna, som i det här fallet svenska dagbladet uppmärksammar goda exempel på invandrares integration. Sverige har inte råd att förlora mer kompetens och erfarenheter människor bär med sig i bagaget hit.

Sanaz Lavasani lämnade Iran och kom till Sverige för 3 år sedan. I Iran jobbade hon som högskoleingenjör och bland annat inom fordonindustrin. I Sverige förstod hon att språket kommer öppna dörrar in till arbetsmarknaden.

Sanaz studerade på SFI första året, sen sökte hon till Kungliga Tekniska Högskolan för att studera SFINX, svenska för ingenjörer, som är ett samarbete mellan KTH, järfälla kommun, Stockholms Stad och Länsstyrelsen.

Det tog bara sju månader tills Sanaz kom ut på praktik på ett företag. Tack vare erfarenheterna hon fick därifrån kunde hon söka sig vidare till ett annat företag där hon jobbar idag.

Språk, utbildning , en dynamisk arbetsmarknad och gemensamma värdegrunder, lägger grunden för en bra integrationspolitik. Socialdemokraterna har lärt sig av Folkpartiet och omprövat delar av sin politik i opposition.

Tyvärr lyckades Vänsterpartiet rita om kartan igår, och tvinga sossarna tillbaks i tiden. Blir det maktskifte kommer bidragspolitiken återigen genomsyra integrationspolitiken, och det är inte bara förödande för individen utan hela samhället som går miste om så mycket kompetens.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

2 kommentarer:

dopad sa...

Sänk trösklarna in på arbetsmarknaden så blir det mycket bättre.
- Bra för dem som ligger långt ifrån och vill kunna mjukstarta.
- Bra för nystartade kunskapsföretag som har stort behov av att testa anställda men lite pengar och testa med.
- Bra för rörligheten på arbetsmarknaden.

Gulan Avci sa...

Bra kommentar, haller med dig helt och hallet.