lördag 8 maj 2010

Mitt anförande på RFSL:s kongress

Kära vänner,

Det är en ära för mig som riksdagsledamot att få framföra Folkpartiet liberalernas hälsning till RFSL på er förbundskongress. Men ni får förlåta mig för att mitt hjärta inte bara är i Skellefteå just nu. I denna stund finns mitt hjärta också i Vilnius i Litauen.

Samtidigt som vi kongressar här, bara en timmes flygresa från Sverige, kämpar den litauiska HBT-rörelsen för det som borde vara en självklar rättighet i en demokrati. Rätten att fredligt uttrycka sin mening, rätten att demonstrera, rätten att visa vem man är och vem man älskar utan att behöva vara rädd.

Det är en skam för Europa att den litauiska riksåklagaren försökte förbjuda en fredlig demonstration. Det är en skam för Europa att det litauiska parlamentet stiftar lagar för att förbjuda människor att säga det som är självklart – nämligen att det finns många sätt att leva, många sätt att bilda familj, och att all kärlek är lika mycket värd.

När homofoberna går på offensiven får vi andra inte backa. Den svenska EU-ministern, Folkpartiets Birgitta Ohlsson, har i dag hållit sitt tal i Vilnius på plats under Baltic Pride, trots att själva paraden hotats stoppas. I talet har hon mycket tydligt framfört den svenska regeringens ståndpunkt.

För det första att Sveriges regering djupt beklagar att den fredliga Pride-paraden stod under hot av de som inte respekterar demokratins princip om alla människors lika värde.

För det andra att diskriminering på grund av sexuell läggning är helt oacceptabel oavsett om den sker i Sverige, i Litauen, någon annanstans i EU eller i övriga världen.

För det tredje att Sveriges regering anser att den litauiska lagen mot främjande av homosexualitet innebär en kränkning av grundläggande värderingar - och att den hotar både yttrandefriheten och Homosexuellas – Bisexuella –och Transpersoners rättigheter

Därför var det glädjande att läsa på webben att Litauens högsta förvaltningsdomstol nu meddelar att pride-paraden kommer äga rum i morgon.

Det är en stor seger för EU och Sverige. Signalen har gått fram och de svenska ansträngningarna med EU-minister Birgitta Ohlsson i spetsen har gett effekt. Det är en seger för demokratin.

Men som vi alla vet är Litauen inget isolerat fall. De moldaviska myndigheterna förbjöd alldeles nyligen en fredlig Pride-parad i landets huvudstad, men gav däremot tillstånd åt en HBT-fientlig demonstration på samma tid och plats.

I ett sjuttiotal länder i världen är kärlek mellan människor av samma kön ett brott. Iran och Saudiarabien tillhör skräckkabinettet. Nu hotar Uganda att göra dem sällskap med världens kanske hårdaste lagstiftning mot homosexualitet. Och Sverige ger omfattande bistånd till Uganda. Låt mig därför vara mycket tydlig med den svenska regeringens hållning.

Sverige och EU förväntar sig att Ugandas regering står upp för grundläggande mänskliga rättigheter och att lagförslaget därför bör förpassas till papperskorgen där den hör hemma.

Om lagförslaget blir verklighet har biståndsminister Gunilla Carlsson sagt att det försvårar möjligheterna att fortsätta biståndet på samma sätt som i dag. Men också här hemma har vi mycket att arbeta vidare med.

Jag är stolt över att Sverige nu har en jämlik äktenskapslag. Men vi i Folkpartiet vill mer. Fortfarande erkänns inte den samkönade familjen fullt ut inom EU, vilket försvårar möjligheten att ta med sig familjen till ett annat EU-land. Självklart ska alla EU-regler fullt ut erkänna samkönade par på samma sätt.

Jag är stolt över att adoption och insemination är tillåtet för samkönade par. Men vi vill mer. Allt fler svenska barn kommer till världen genom surrogatmödraskap utomlands. Ändå är det alldeles för tyst om dessa barn i den svenska debatten.

Vi i Folkpartiet vill bryta tystnaden, och vi vill ha en utredning för att få fram kunskap om situationen för barn som fötts genom surrogatmödraskap liksom situationen för surrogatmammorna själva.

Jag ska ärligt säga att detta är en fråga där det nog finns olika åsikter inom alla partier. Men en sak är viktig – ingen får lov att blunda för kunskap.

Jag är stolt över att integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har genomfört en ny diskrimineringslag där ersättningen till den som diskrimineras höjs rejält, och där transpersoner inkluderas på samma sätt som homo- och bisexuella.

Det gör att den svenska diskrimineringslagen kanske är världens starkaste när det gäller skydd för transpersoner. Men vi vill mer.

EU:s lagstiftning mot diskriminering är alldeles för svag, och den svenska regeringen driver på för ett nytt diskrimineringsdirektiv som skulle stärka skyddet väsentligt när det gäller sexuell läggning. Vi vill också inkludera transpersoner fullt ut. Tyvärr har vi ett tufft motstånd från vissa andra länder i EU, men ni ska veta att vi står på er sida.

I regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor inkluderas för första gången hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Det är en viktig signal och visar att all våld, oavsett i vilken form den tar sig i uttryck ska bekämpas

Jag är stolt över att vi har tvättat bort de sista öppet särbehandlande lagarna när det gäller sexuell läggning. Men inte minst för transsexuella, transvestiter och andra transpersoner finns det mycket kvar att göra.

Många transpersoner har hindrats i sina liv på grund av namnlagen. Nu har regeringsrätten sagt sitt och förhoppningsvis blir det lättare att fritt välja förnamn, men det duger inte att ha kvar en gammaldags lagtext.

Vi vill ta makten från staten och lämna tillbaka till vuxna människor. Jag är glad över att namnlagen nu äntligen ses över, och jag kan lova er att Folkpartiets Martin Andreasson som sitter i utredningen kommer att hårdbevaka frågan.

Alldeles för många transsexuella hamnar i kläm av en omodern lagstiftning och ointresserade landsting som inte ger dem stöd och utredning i tid. Det är oacceptabelt.

Vårdresurserna för transsexuella behöver förstärkas så att alla får tillgång till utredning och behandling oavsett var i landet man bor. Och Folkpartiet säger absolut nej till det absurda utredningsförslaget om tvångskastrering av den som vill genomgå operation!

RFSL har arbetat i 60 år för Homosexuella – Bisexuella – och Transpersoners rättigheter. Det finns mycket kvar att göra, och i det arbetet ska ni veta att vi i Folkpartiet liberalerna fortsätter stå på er sida.

Tillsammans kämpar vi vidare för rätten att älska, rätten att uttrycka sin identitet och rätten att vara den man är.

Tack ännu en gång för att jag har fått möjligheten att vara här med er ikväll. Varmt grattis till 60-års jubileet, och jag önskar er fortsatt bra kongresshelg.

Tack för ordet

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , DN, SvD, Anna Starbrink,

10 kommentarer:

Anonym sa...

Fint tal Gulan Avci

MvH
Hans

Anonym sa...

Vad är nästa steg efter Homosexuella – Bisexuella.. Djursexuella DjurBisexuella det är hemsk och sjukt äckligt ..

Gulan Avci sa...

Du får din kommentar publicerad endast för att visa läsarna att det tyvärr finns inskränkta människor som dig som saknar all form av respekt för alla människors lika värde. Pinsamt!

Hasse sa...

Fast anonym har ju en poäng. Sex med djur är ju tillåtet i Sverige förutsatt att det inte är plågsamt. Förbudet togs bort samtidigt som homosexförbudet 1944. Varför ska den minoritet som har djursex diskrimineras? Varför ska den som vill gifta sig med ett djur diskrimineras?

Jimmi sa...

"Djursexuella"-kommentaren bevisar bara att det behövs ett RFSL, det behövs aktivister och att vi behöver våra vänner; som t.ex. Gulan Avci och Birgitta Ohlsson m.fl.

Anonym sa...

Du har ju rötter i ett mycket konservativt och patriarkalt land/område och borde veta att
det aldrig kommer att bli lika fritt att vara HBT där som här (trots att vi har motstånd även i Sverige). Men man kan ju likt julen önska sig presenter. För egen del ser jag heterosexualiteten som ett träd och homosexualitet som en gren från det trädet. Varken mer eller mindre.

Anonym sa...

det är fritt land jag får tycka vad jag vill. som du får tycka så har alla rätt tycka vad de vill

Gulan Avci sa...

FVHC, men bara for att jag ursprungligen harstammar fran ett land vars varderingar kring kvinnor och homosexuella tillhor 1800-talet innebar inte det att man ska ge upp kampen.

Anonym, klart du har ratt till din yttrandefrihet, ngt annat vore inte acceptabelt.

Hasse sa...

Jimmy..Svara på frågan istället, varför ska dom som har en djursexuell läggning diskrimineras? Varför ska du avgöra vilken sexuell läggning som är rätt? Att ha djursex är givetvis lika normalt som att vara homosexuell.

Anonym sa...

snart kommer det vara förbjuden att ha sexulaitet mellan man och kvinna hur kan det vara förbjuden att köpa sex mellan en man och en kvinna . jag tycker den lagen bör raderas