söndag 10 maj 2009

Valupptakt

Idag har folkpartiet sin valupptakt ute på Djurgården. Imorgon sjösätts kampanjorganisationen. Det innebar 28 intensiva kampanjdagar fram till 7e juni. Valdeltagandet till Europaparlamentet har aldrig överstigit 40 procent. I år kan det bli annorlunda eftersom att intresset för EU ökat bland väljarna.

Folkpartiet har fem toppkandidater; Marit Paulsen, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Fredrik Malm och Barbro Westerholm. Läs mer om dem på folkpartiets valsida. Folkpartiet har 2 mandat i parlamentet men förhoppningsvis får vi minst ett mandat till.

Man kan även förtidsrösta från den 20 maj. Eftersom att valdagen inträffar dagen efter nationaldagen finns risk att människor lämnar stan. Därför är det extra viktigt att så många som möjligt röstar i förväg.

0 kommentarer: