fredag 11 september 2009

Tydlig introduktion är avgörande för nyanländas etablering

Idag presenterade integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) regeringens förslag till ny introduktionspolitik för nyanlända invandrare på DN-debatt. Några av förslagen går bland andra ut på följande:

Arbetsförmedlingen blir i framtiden huvudansvarig för vuxna människors introduktion. Det är bra eftersom att det signalerar att arbetslinjen gäller alla. Dessutom innebär det att människor ges möjlighet att från start komma i kontakt med arbetsmarkanden och utbildningsväsendet.

Med hjälp av lotsar ska nyanländas utbildningsbakgrunder och arbetslivserfarenheter ligga till grund när etableringsplaner upprättas. Introduktionen ska pågå i max 24 månader.
Incitamenten att bli klar i tid ökar och människors självkänsla stärks när de upplever att de blir tagna på allvar och släpps in i samhället.

Det är extra glädjande att regeringen lyfter kvinnors situation utifrån en jämställdhets – och arbetsmarkandsperspektiv. Tyvärr hamnar många kvinnor ofta i dubbelt utanförskap och i beroendeställning till sina män när de kommer till Sverige. I vissa kulturer hör det till traditionen att kvinnor är hemma. Dessa traditioner hör inte hemma i ett modernt och sekulariserat samhälle som har jämställdhet och jämlikhet som sina ideal.
Därför föreslås introduktionsersättningen individualiseras så kvinnor också blir delaktiga och ges möjlighet att orientera sig i svenska samhället. På så sätt får de lära sig vilka rättigheter de har och utvecklas till självständiga individer

Kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda nyanlända information om hur Sverige fungerar och om demokratins grundprinciper och respekten för alla människors lika värde.

Det är bra att man lägger fokus vid första tiden i Sverige. Förhoppningsvis innebär det att vi i framtiden ska slippa tala om integration. När människor väl flyttat hit ska de inte behöva lotsas igenom sina liv i all evighet.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

men du Gulan....tycker du verkar bra
men 920 milj.!! har vi inte problem i Sverige som måste lösas först för dom som redan finns här?
Skall Sverige vara hela världens socialbyrå. hur många klarar vi att ta emot? Är det inte på väg att brista nu? så du på TV:s skolfront? Den engagerade läraren från Tensta/Rinkeby sa att det är en katastrof på gång.


Vårdpersonalen går på knäna (jag vet har sambo som jobbar inom vården)
Gamla får inte komma ut (sett på TV)
Krigiska invandrare som kastar sten då dom inte har ngt jobb?. Har vad jag vet inte sett ngr vanliga svenska ungdomar kasta sten då dom är arbetslösa förutom då stenkastarvänstern AFA. (AFA ej vanliga)
MENA länders inv och AFA verkar gilla sten.
Jag känner flera invandrare och har inget emot dom. Men jag kan säga att dom själva har åsikter om folk fr MENA länder o somalia som inte skall skrivas här. Där kan man snacka om rasism.
Detgår ju ite längre integrationspolitiken körde S i botten och ni kör den ner till jordens mittpunkt. Sverige får nog räkna med fler bränder, gängvåldtäkter (som invand. faktiskt är överrep. i statistik)
Varför skall vi importera fler kriminella än vad vi redan har?
Och jag minns vad Nyamko sa för en tid sedan i TV. Vi tar in många invandrare och man måste se det långsiktigt. Vadå finns det så gott om arbete till lågutbildade? mycket liten produktion kommer finnas kvar i Sverige framöver mycket har ju redan flyttat ut. Dom svenska ungdomar då som inte är stjärnor i skolan skall dom konkurrera med invandrare om lågstatusjobb?lönedumpning?
Tacksam för reflektioner
mvh

En som ser att Sverige snart är ett fullvärdigt mini USA.

Anonym sa...

Efter det här blir det ännu tydligare att ansvaret för att asylanter kommer i arbete är statens, inte deras eget.

Ett mycket dåligt förslag.