måndag 14 september 2009

Rosengårdsborna har förtroende för polisen

I en trygghetsundersökning som genomförts i 200 kommuner i landet visar det sig att många boende i Rosengård har förtroende för polisen och känner sig trygga i sin stadsdel. Det är inte direkt den bild som förmedlas i medierna senaste tiden.

Jag tror helt enkelt att Rosengårdsborna har fått nog av att deras bostadsområden vandaliseras av ungdomsgäng. De är trötta på att AFA- extremister tränger sig på och försöker uppvigla till våldsdåd. Vi kommer ju ihåg vad som hände förra månaden när AFA skulle ha en "gatufest" i Rosengård. De blev handgripligen utkastade av folket och tvingades ta skydd av polisen.

Det är bra att samarbetet mellan polisen, föreningar och föräldrar stärkts. Jag tror det sprider sig en positiv stämning när människor känner sig delaktiga. Att man gemensamt kommer fram till vad som bör göras för att upprätthålla lugn och ro.


Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

0 kommentarer: