söndag 8 augusti 2010

Skolan stärks ännu mer

Tidigare idag höll Jan Björklund sitt sommartal i Marstrand. Två frågor stod i fokus. Föräldrars ansvar för sina barn och elevhälsovården. Varken skolan eller samhället har en fostrande roll. Det ansvaret ligger ytterst hos föräldrar. De föräldrar som av olika anledningar inte klarar av den rollen eller missbrukar den ska givetvis ha hjälp.

För att vi ska ha bra och fungerande skolor är det viktigt att vi är överens om dess roll och innehåll. Skolan är som vilken annan arbetsplats som helst. Tider och regler ska respekteras. Det ska vara lugn- och arbetsro. Elever är där för att lära och förkovra sig. Skaffa sig en utbildning och investera i sin framtid.

När en del elever inte respekterar detta och missköter sig drabbar det inte bara dem själva. Även klasskamraterna och lärarna påverkas. Då är det nödvändigt att vidta vissa åtgärder.

Det är just detta Jan förmedlat idag. När dialog mellan föräldrar, stökiga elever och skolan inte räcker till, ska skolan kunna tvinga föräldrarna dit för att hålla koll på sina barn.

Jag tror det har stor effekt. En elev som skolkar ofta, eller är i skolan och spelar allan ballan inför sina vänner och därmed förstör för andra klasskamrater, får räkna med att mamma eller pappa tvingas dyka upp. Genom att närvara längst bak i klassrummet, vara med i matsalen, i cafeterian eller på skolgården, kommer det gå upp för de flesta att här finns ett problem som måste åtgärdas. Speciellt eleven som inte vill ha föräldrarna springande efter dem.

Det kan tyckas vara en drastisk åtgärd. Och det kanske det är. Men om det hjälper de inblandade parterna att kanalisera problemet och finna en bra lösning för eleven, så han kommer in på rätt bana igen. Så är det värt det. För jag tror att alla kommer anstränga sig lite extra. Det bidrar nog också till en bättre relation mellan skolan och föräldrarna.

Jan lyfter också skolhälsovården. Folkpartiet vill öka stödet i skolan för elever som mår dåligt. Vi vill avsätta en halv miljard i statliga bidrag till skolorna. Skolorna behöver fler skolkuratorer, psykologer och skolsköterskor. Detta kopplas tydligt till den första frågan. Elever ska kunna vända sig till en professionell person i skolan för att berätta om sitt problem eller bara ha någon att prata med. Jag är övertygad om att båda dessa förslag kommer gynna eleven, skolan och samhället.

Andra som bloggar: Nina Larsson, Per Altenberg, Rasmus Jonlund, Roger Haddad, Dick Bengtson, Linnéa Darell, Ann-Marie Ekström, Kent Persson, Tokmoderaten, Peter Andersson. Läs också: Svd, SvD, SvD, DN,DN, Expressen, Expressen, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet och andra intressanta åsikter om , , , , ,

9 kommentarer:

endroppeihavet sa...

http://www.zaramis.nu/blog/2010/08/08/folkpartiet-blir-mer-och-mer-vrickat/

Gulan Avci sa...

hej, jag har respekt för att inte alla håller med folkpartiet i skolfrågorna. Men det finns tyvärr också en attityd, i synnerhet inom delar av vänstern att man ska blunda för allt som kan uppfattas som "straff" när vissa åtgärder i själva verket behövs för att bringa ordning och reda i skolan och hjälpa de elever som är i mest behov av hjälp.

Allt gott
Gulan

Karin sa...

Hej Gulan! Så bra sammanfattat, även om jag kan ha synpunkter på det konkreta kravet på föräldranärvaro. Allt gott och lycka till i valrörelsen!

Monika Ringborg sa...

Kanske är det så att delar av vänstern går efter modern pedagogisk forskning som visar att "straff" och "disciplin" i syfte att bringa ordning och reda i skolan inte har någon önskvärd effekt på längre sikt och att lärandet hämmas. Man döljer det man ser som problem, genom denna ordning-och-reda-politik inom skolan och tror att det lösts, när man i själva verket genom detta ofta skapar nya problem, än värre. Därför man kan inte lösa det man inte ser, utan dolts bakom åtgärder som endast går ut på att korrigera för att få ett önskvärt beteende.

Sebastian sa...

Så vad är liberalt med tvång?

Hur långt är folkpartiet beredda att gå i skolfrågan? Vad är målet med detta? Gå till roten av problemet istället för att kasta de tvång som er ideologi är så emot.

Roten av problemet är troligvis dålig uppfostran eller genetisk kod. Inget av de kommer ändras på grund av detta.

Gulan Avci sa...

Tack Karin, jag kämpar på fram till sista minuten den 19e september!

Problemen måste angripas på olika sätt. Föräldranärvaron bör komma till tal när den frivilliga dialogen mellan föräldrar, elev och skola inte hjälper.

Jag tror att föräldrarna närvaro kommer ha stor effekt på eleven. Nu satsar vi dessutom ännu mer medel för att anställa fler kuratorer, sköterskor och psykologer.

Den skola vi vill införa synliggör eleverna redan från årskurs ett. Vi har infört läsa-räkna- skriva garanti. Vi inför nationella prov från tredje klass. Betyg från sexan. På så sätt mäts elevens kunskaper hela tiden- och de elever som behöver extra hjälp och kanske inte alltid kan få det hemifrån får den hjälpen i skolan.

Vi inför yrkesutbildningar- alla elever kan och bör inte bli akademiker. Detta kommer minska avhoppen på gymnasiet och fler kommer kunna ta examen.

Lärarna som saknar lärarlegitimation har fått möjlighet att utbilda sig med hjälp av lärarlyftet. Bra lärare är a och o för att elever ska kunna lära sig. Nu finns det säkert många bra och duktiga lärare som inte haft utbildning tidigare- men nu har de kunskap i pedagogik som är mycket viktig del att kunna i skolan.

Detta är en del av de reformer vi genomfört- men vi fortsätter tills vi har en skola i världsklass, där alla elever får samma möjligheter, fast med olika sorters hjälp.

Emelie sa...

Skolan är en arbetsplats ja, men ska inte då föräldrarna också närvara på sina arbetsplatser? De kan ju inte komma och gå som de vill heller. Ska de riskera jobb för att ni vill tvinga föräldrarna till skolan istället för att kanske fixa mindre klasser och fler lärare?

Gulan Avci sa...

Emelie, det är klart att föräldrarna inte ska behöva vara lediga från jobbet. Men om inte frivillig dialog mellan skolan och hemmet hjälper, eleven inte ändrar sitt beteende kommer föräldrar troligtvis ändå bli tvugna att ta ledigt från jobbet. Risken finns att dessa ungdomar hamnar i dåligt sällskap och gör dumma saker.

En idé är att de föräldrar som deltar i skolan ska ersättas för förlorad arbetsikomst, som är i nivå med föräldrarfösäkringen. Så är det inte idag. Ska du iväg från jobbet för att barnet gjort något som kräver din närvaro är du tvungen att ta semester, kompledigt, jobba in den tiden eller vara ledig utan lön.

Dessutom tror jag det räcker att föräldrar dyker upp en gång för att eleven ska haja till. Det i kombination med andra åtgärder kommer hjälpa många.

Anonym sa...

Det här förslaget verkar inte särskilt genomtänkt. Först: det finns tre huvudsakliga skäl till att elever bråkar i skolan: 1. "Kalle" har en neuropsykiatrisk diagnos; 2. "Kalle" har dåliga hemförhållanden; 3. Skolan är dålig. Att dra dit Kalles pappa/mamma kommer inte att bota hans ADHD. Att dra dit Kalles alkoholiserade pappa/mamma kommer inte hjälpa till. Att tro att Kalle kommer att "haja till" (f ö. en felakting användning av det uttrycket från din sida) och att problemet genast löses är naivt.

Sedan: Hur ska detta utformas? vad händer om föräldrarna vägrar? polishämtning? Vidare, om föräldrarnas arbetssituation inte medger frånvaro? tar Björklund ansvaret om de får sparken? Om föräldrarna är arbetslösa, betyder deras tvångsnärvaro i skolan att de befrias från jobbsökandet?

På mig verkar det som om ni i Fp inte kan tänka i andra termer än tvång eller förbud -- och dessutom utan att begripa konsekvenserna av vad ni föreslår, eller orsakerna till de problem ni vill komma till rätta med. det här förslaget verkar syfta till att straffa svaga människor, t ex arbetslösa föräldrar med barn med neuropsykiatriska hinder.

Vänligen,

P.