lördag 7 augusti 2010

Pinsam jämförelse om burkan

Dagens mest korkade debattartikel står Centerpartiets Anette Lundvist för, på Newsmill. I ett försök att ge sig in i burkadebatten jämför hon på allvar, burkan med Behån. Det är pinsamt. Låt oss hopps att detta inte är ett synsätt hela partiet står bakom. Det vore i så fall illa.

Läs även andra
intressant åsikter om , , ,

16 kommentarer:

Christian Schickhardt sa...

Pinsamt är bara förnamnet!

Gånge denna kalk ifrån mig! sa...

Det Fula´s krig mot Det Sköna!

Vad är förklaringen till den oheliga alliansen mellan feminismen och muhammedanismen?
Vad har feminister och muhammedaner gemensamt?

Svar: De är lika FULA!

Artikeln i Newsmill är ännu en bekräftelse på setta.

Gånge denna kalk ifrån mig! sa...

Folkpartiet underskattar kraften i islam

De naiva folkpartisterna tror att de kan importera hundratusentals muslimer till Sverige och göra FOLK av dem.
Folkpartister saknar grundläggande kunskaper och insikter om islams barbariska natur och dess blodiga historia och nutid.
Islam är historiens största, mest brutala och längst varande kolonialmakt.
Historien ger vid handen att ingen kultur har lyckats integrera islam, snarare tvärtom. Islam penetrerar andra kulturer, äter sig gradvis in i dem för att i slutändan ta över helt och hållet.
Nu har världens största och mäktigaste militära makt USA med dess allierade krigat mot dem i mer än åtta år, har man lyckats besegra dem? Kommer man någonsin att göra det?
Det finns tyvärr inte mycket som tyder på det. Utvecklingen, inte minst på det demografiska planet, ger dystra besked.
Islam är det största hotet mot freden och friheten i världen.
När ska Folkpartiet vakna till insikt om faran med islam?

Kerstin Ulusoy sa...

Pinsamt - minst sagt.

Låt oss hoppas på att hon bara hade otur när hon tänkte.

=)

Kerstin Ulusoy sa...

Gånge denna kalk ifrån mig : Blandar du ihop islamister med muslimer??

Är du kristen? Vill du representeras av galningar som exempelvis Åke Green??

Muslimer har inget med galna islamister att göra.

Gulan Avci sa...

Kerstin det är en distinktion en del inte vill göra. Som till exempel SD. De stämplar ut alla muslimer som islamister medans islamisterna jublar och känner att deras kamp mot demokrati och västerländska normer och värderingar har vunnit.

Därför är det så viktigt att ta den här debatten för att inte ge intoleranta krafter tolkningsföreträde.

Gånge denna kalk ifrån mig! sa...

Kerstin,
Kristen-kortet kom upp där igen! En klassiker!
Jag är inte kristen. Var har du fått det ifrån?
Jag är NATURIST. Min gudinna heter MODER NATUR. Till skillnad mot muslimer och kristna så har jag ingen religionsfrihet i detta "religionsfrihetens land".

Vidare,
Muslimer, islamister, shia, sunni, alqaida, hizbollah, hamas, talibaner, wahhabiter mm är alla bara
OLIKA NYANSER AV BRUNT B...

ISLAM ÄR EN BARBARISK VÅLDSLÄRA
Den som håller på denna otäcka lära kan inte vara en klok, fredlig och demokratiskt sinnad människa.

Gulan,
Du viftar med SD-kortet. Ännu en klassiker!
Kan man inte föra en debatt, som inte är partipolitisk, om islam i Sverige?

K Ulusoy sa...

Gånge denna kalk ifrån mig : Andas, drick lite saft eller kaffe - och försök fokusera på något roligt i livet - så ska du nog se att allt ordnar sig =)

Gulan Avci sa...

Gånge,

jag blir tyvärr tvungen att göra det eftersom att sd inte kan göra skillnad på muslimer och islamister. De anklagar invandrarna och i synnerhet muslimerna för allt ont i samhället. Givetvis är det viktigt att diskutera vissa samhällsproblem kopplat till integrationspolitiken(s) misslyckande. Men deras utgångspunkt stigmatiserar debatten.

Jag är väldigt öppen för att debattera islam, men jag kommer att debattera mot dem som är av uppfattningen, nämnt ovan.

Samtidigt är det klart att debatten till mångt och mycket bör utgå från sd:s politik och krav. De för ju frågan ständigt och bör bemötas, eller hur?

Gånge denna kalk ifrån mig! sa...

Kerstin: "..allt ordnar sig"!
- Lätt för dig att säga som lever i ett land som ännu inte har islamiserats helt, (det är i en övergångsfas dit).
Men för miljoner kvinnor som lever under den värsta formen av slaveri i islam är ditt uttalande ett hån.



Gulan,
Ditt märkliga inlägg reser många frågor:
- Muslimer och islamister, är det två olika religioner?
- Vad går islam ut på? Upplys mig!
- Är du muslim, förresten?
Din förhållning till islam är oklar. Ibland låter du kritisk, ibland tar du islam i försvar!
För att jag ska rösta på dig vill jag att du tydliggör ditt ställningstagande i frågan:
- Är du för eller emot islamiseringen av Sverige?
- Antalet beslöjade kvinnor har mångdubblats under den folkpartistiska mandatperioden. Ser du detta som en positiv utveckling för Sverige?
- Vem bär ansvaret för att Sverige har blivit en bas för den muslimska terrorismen?
Skyll inte allt på S. Ni har ju varit vid makten i fyra år nu!

Tack på förhand.

Gulan Avci sa...

Hej igen,

ska försöka förtydliga mig så du förstår mig rätt!

1. Jag tycker det är viktigt att göra skillnad på vanliga muslimer som lever vanliga liv, som dig och mig. Jobbar, betalar skatt och sliter hårt för att få vardagen att gå ihop.

2. Det finns en grupp extremister/islamister som missbrukar religionen för egna syften, vill ha sharialagar som praktiseras i bland andra Iran, Saudiarabien, Somalia osv. De har varken respekt för demokratin eller alla människors lika värde. I synnerhet inte för kvinnors rätt att bestämma över sina egna liv. Det är denna grupp som ska motarbetas.

Majoriteten av iranierna har ju flytt undan det religiösa förtrycket i Iran. En del har gjort avkall på islam, men det finns de som fortfarande är troende men på sitt sätt och inte via tvång.

På din fråga om jag är muslim är svaret följande: Jag är född muslim (i alla fall enligt turkarna, efter som att jag är född i den turkiska delen av Kurdistan) men jag praktiserar ingen religion. Tycker religion bara skapar konflikter. Men det innebär inte att jag vill frånta människor deras rätt till att tro. Jag påminner om min far på den punkten, men min mor är muslim och en väldigt modern sådan. För henne handlar det om en privatsak, en relation mellan henne och hennes gud.

Men jag är av den uppfattningen att islam, precis på samma sätt som kristendomen måste göra en resa, moderniseras och anpassas mer till det sekulära samhället. Där är vi kanske inte idag- men jag är övertygad om att den dagen kommer.

Gånge denna kalk ifrån mig! sa...

Gulan: "islam, precis på samma sätt som kristendomen måste göra en resa, moderniseras och anpassas mer till det sekulära samhället".

- Är det Folkpartiet som ska modernisera islam?!
Att tro detta som du skriver med att islam kan moderniseras som kristendomen är en av de vanliga och farligaste villfarelserna som grasserar i ignoransens bottenlösa träskmarker.
Religion är det gamla namnet på politiskt parti och grundarna förr i tiden kallades profeter och påstod sig ha mandat av en högre makt.
Islam och kristendom, två av den gamla tidens politiska partier, har, till skillnad mot vad de flesta tror, inte mycket gemensamt. Lika lite som Folkpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har gemensamt idag.
Jag önskar att jag kunde dela med dig din optimism vad gäller moderniseringen av islam. Jag har forskat i ämnet i flera decennier och ju mer man lär sig om islam, dess barbariska natur och blodiga historia och nutid, desto mer pessimistisk blir man om framtiden.
Islam kan, till skillnad mot kristendomen, inte reformeras. Kristendomen och islam kan inte nämnas på en och samma dag. Det finns främst tre viktiga skillnader:
1. Koranen, islams huvudkälla, är allah´s ord (enligt de som tror på det) och allah´s ord kan inte/ får inte ändras, ignoreras, modifieras eller tolkas.
2. Islam är ren och skär barbarisk våldslära. Koranen uppmanar i var och varannan vers till våld mot främst två grupper: icke-muslimer och olydiga kvinnor. Att följa koranens uppmaning är en förpliktelse för varje “god” muslim.
3. Synen på kvinnans sexualitet och relationen mellan man och kvinna. Islam ger mannen rätt att beträda sin kvinna som hon var en åker och döda henne om hon inte lydde honom. Koranen legitimerar inte bara kvinnomord utan den direkt påbjuder detta.

Jag siar inte om framtiden, har ingen aning. Jag kan bara utgå från den historiska kunskapen och det som jag själv upplevt under min livstid.
Historien ger vid handen att utvecklingen i de 57 muslimska kolonierna har gått från extremism till ännu mer extremism. Det har funnits ljusa perioder i dessa koloniers historia (ex Baghdad centrum i Persien på 1000-1100 t) men det har visat sig i efterhand vara små parenteser.
Vare sig Iran, Afghanistan, Pakistan, Irak eller något annat av dagens 57 muslimska kolonier har varit muslimska sedan tidernas begynnelse. Dessa länder blev muslimska efter att de invaderades av muslimer. Islamiseringen skedde successivt och processen var kantad med hård kamp mellan islamiseringsivrare och motståndare.
Varför skulle det som inträffade i ovannämnda länder inte inträffa också i Sverige?
Får vi en majoritet av muslimer i landet blir Sverige ett muslimskt land. Vi ser redan idag att område efter område islamiseras.

PS Apropå att vara kurd:
Är islam en kurdisk religion? Var muhammed kurd?
Vet du om att muhammed var pedofil, hade sex med Aisha (6 år) när han själv var (51 år)? Vad anser du om det?

Hälsningar!

Gånge denna kalk ifrån mig! sa...

Gulan: "islam, precis på samma sätt som kristendomen måste göra en resa, moderniseras och anpassas mer till det sekulära samhället".

- Är det Folkpartiet som ska modernisera islam?!
Att tro detta som du skriver med att islam kan moderniseras som kristendomen är en av de vanliga och farligaste villfarelserna som grasserar i ignoransens bottenlösa träskmarker.
Religion är det gamla namnet på politiskt parti och grundarna förr i tiden kallades profeter och påstod sig ha mandat av en högre makt.
Islam och kristendom, två av den gamla tidens politiska partier, har, till skillnad mot vad de flesta tror, inte mycket gemensamt. Lika lite som Folkpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har gemensamt idag.
Jag önskar att jag kunde dela med dig din optimism vad gäller moderniseringen av islam. Jag har forskat i ämnet i flera decennier och ju mer man lär sig om islam, dess barbariska natur och blodiga historia och nutid, desto mer pessimistisk blir man om framtiden.
Islam kan, till skillnad mot kristendomen, inte reformeras. Kristendomen och islam kan inte nämnas på en och samma dag. Det finns främst tre viktiga skillnader:
1. Koranen, islams huvudkälla, är allah´s ord (enligt de som tror på det) och allah´s ord kan inte/ får inte ändras, ignoreras, modifieras eller tolkas.
2. Islam är ren och skär barbarisk våldslära. Koranen uppmanar i var och varannan vers till våld mot främst två grupper: icke-muslimer och olydiga kvinnor. Att följa koranens uppmaning är en förpliktelse för varje “god” muslim.
3. Synen på kvinnans sexualitet och relationen mellan man och kvinna. Islam ger mannen rätt att beträda sin kvinna som hon var en åker och döda henne om hon inte lydde honom. Koranen legitimerar inte bara kvinnomord utan den direkt påbjuder detta.

Jag siar inte om framtiden, har ingen aning. Jag kan bara utgå från den historiska kunskapen och det som jag själv upplevt under min livstid.
Historien ger vid handen att utvecklingen i de 57 muslimska kolonierna har gått från extremism till ännu mer extremism. Det har funnits ljusa perioder i dessa koloniers historia (ex Baghdad centrum i Persien på 1000-1100 t) men det har visat sig i efterhand vara små parenteser.
Vare sig Iran, Afghanistan, Pakistan, Irak eller något annat av dagens 57 muslimska kolonier har varit muslimska sedan tidernas begynnelse. Dessa länder blev muslimska efter att de invaderades av muslimer. Islamiseringen skedde successivt och processen var kantad med hård kamp mellan islamiseringsivrare och motståndare.
Varför skulle det som inträffade i ovannämnda länder inte inträffa också i Sverige?
Får vi en majoritet av muslimer i landet blir Sverige ett muslimskt land. Vi ser redan idag att område efter område islamiseras.

PS Apropå att vara kurd:
Är islam en kurdisk religion? Var muhammed kurd?
Vet du om att muhammed var pedofil, hade sex med Aisha (6 år) när han själv var (51 år)? Vad anser du om det?
Hälsningar!

Kerstin Ulusoy sa...

Gånge: Jag syftade inte på folk som förtrycks i religionens namn, utan jag syftade på dig, slappna av lite...Vill ju inte att någon drabbas av en hjärtinfarkt..

Oroar du dig över att Sverige håller på att islamiseras eller vad menar du? Du vet väl om att vi är en sekulär stat?

=)

Gånge denna kalk ifrån mig! sa...

Kerstin,
Iran var också en sekulär stat en gång i tiden, Irak likaså, Libanon, Pakistan, Afghanistan, Algeriet, Sudan, och resten av dagens 57 muslimska kolonier.
Vet du hur det gick till när dessa länder islamiserades?
Läs lite historia innan du ger dig in i att debattera ett ämne du inte behärskar. Du gör bara bort dig med din bottenlösa ignorans.

Kerstin sa...

Gånge : Jag tror inte att du behöver "oroa" dig för att en "revolution" ska ske i Sverige.

Jämför de länder som islamiserade - hur de var då det skedde, och hur Sverige är nu.

Jag är påläst, men jag märker att du inte är det.

Denna "islamisering" som håller på att ske i Sverige - hur sker den? Och hur tycker du att man ska motverka den?