söndag 19 april 2009

Nya mätningar visar på nya framgångar för alliansen

Idag presenterar både SvD/sifo och Skop mätningar för april. I skop får alliansen 50,6 och oppositionen 45,5 procent. Sifo visar på mera jämnt lopp, oppositionen leder med 1,2 procent. Båda mätningarna är förstås glädjande, men det finns anledning till återhållsamhet. Det är 17 månader kvar till riksdagsvalet. Vi har ett EU-val framför oss och mycket kan hända under den återstående perioden.

Klart är dock att väljarna har förtroende för alliansregeringens sätt att leda landet. De vet att finanskrisen inte är startad i Sverige utan i vår omvärld. Vi är ett av världens mest exportberoende land. Lågkonjunkturen har slagit ner som en blixt i nästan hela världen och detta påverkar vår ekonomi och vår arbetsmarknad hårdare än andra länder.

För två veckor sedan presenterades två mätningar som gjorde moderaterna till Sveriges största parti. Kristdemokraterna och centern hamnade utanför. Idag ligger centern över spärren i båda mätningarna medan kd endast klarar sig i sifo. I skop får partiet 3,9. Opinionsmätningar är bra och viktiga parametrar som ger fingervisning om hur tillståndet ser ut i det politiska landskapet.

Men resultaten kan se väldigt olika ut. Ta bara miljöpartiet som exempel. I sifo får partiet över 8 procent och i skop backar de till 5.0. Båda instituten hävdar att siffrorna är statistiskt säkerställda. Mitt parti, folkpartiet liberalerna ökar i båda mätningarna. Det är viktigt att komma ihåg att alla tillfrågade inte svarar på frågorna. Och viss procent ligger inom felmarginalen. Väljarna är väldigt rörliga, en händelse som får stort utrymme i medierna påverkar valet av både parti och block. Moderaternas historiska uppgång för två veckor sedan får man nog se i ljuset av AMF och Wanja Lundby Wedin skandalen.

Alliansen uppsving och sossarnas tapp senaste året är dock statistiskt säkerställd. Mona Sahlin har varit ledare för socialdemokraterna i två år och än finns inga färdiga förslag till ny politik. Sahlin är väl medveten om att nästa val kommer att avgöras i storstäderna och av medelklassen.

Det är ingen hemlighet att Sahlin flörtar med medelklassen, men väljarna tar henne inte på allvar. De vet att hon är beroende av Lars Ohly som vill göra livet surt för dem med sin ekonomiska politik.

När detta är sagt vet vi lika mycket idag som förra året om den röd-gröna alliansen. De har tillsatt fem arbetsgrupper som ska presentera sina förslag några månader innan riksdagsvalet nästa år. Sossarna har kongress i höst och där ska partiets egen politik klubbas igenom.

Jag kommer ihåg vad som hände 2005 när dåvarande skolminister och nuvarande partisekreterare Ibrahim Baylan skulle får ombuden att anta en ny linje i skolpolitiken. Baylan läxades upp rejält av ombuden och skickades tillbaks till utbildningsdepartementet utan att ha fått igenom ett enda förslag.

Läs också; Expressen, Bert Karlsson Expressen-debatt, Aftonbladet,

Läs även andra
intressanta åsikter om , , , , , , , , , ,

1 kommentarer:

Anonym sa...

"Båda instituten hävdar att siffrorna är statistiskt säkerställda."

Ja i förhållande till ställda frågan.
Ni politiska bloggare har väldigt svårt att förstå detta.
Eftersom ni vill ha er världsbild besannad.