tisdag 4 augusti 2009

Lubna Hussein en hjältinna!

I Sudan pågår en rättegång som väckt stor uppståndelse internationellt. Journalisten Lubna Hussein riskerar dömas till 40 piskrapp för att hon brutit mot sudanesisk lag som förbjuder kvinnor att bära byxor. I Sudan gäller sharialagar.

Dom skulle ha fallit idag, men rätten beslöt sig i sista timmen för att skjuta på det till september för att utreda om Hussein kan ha immunitet mot åtal. Hon har nämligen arbetat på FN tidigare.

Lubna Hussein är en modig kvinna som vågar trotsa hela det sudanesiska rättssystemet. Hennes fall har onekligen spritt sig positivt bland kvinnor i landet. Idag protesterade ett hundratals utanför domstolen. Oavsett om det blir fällande dom eller ej så har Hussein bidragit till att uppmärksamma kvinnors situation och skänkt en strimma hopp hos sudanesiska kvinnor.

Andra lagar värt att nämna inom Sharia (islamisk lag)
  • Stening till döds
  • Amputering av händer och fötter
  • Kvinnor behöver tillstånd av manlig förmyndare för att resa utomlands
  • Man är straffbar från det att man träder in i puberteten dvs 10 år
  • Flickor gifts bort i arrangerade äktenskap
  • Förekommer att flickor säljs bort tillsammans med boskap
  • Kvinnlig könsstympning är utbredd (i norra delarna är 90% stympade)
  • Homosexualitet är lagligt men homosexuella handlingar olagliga som kan leda till dödsstraff


Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Gulan, skulle bara vilja förtydliga en sak, kvinnlig könstympning har inget stöd i vare sig koranen eller sharia, det muslimska samfundet i Sverige har aktivt tagit avstånd ifrån sedvänjan, dokument finns som stödjer detta. kvinnlig könsstympning praktiseras oberoende av vilken religiös tillhörighet man har.
vänligen

Gulan Avci sa...

Bra att du förtydligar detta. Bra också att muslimska samfundet tagit avstånd.

Kvinnlig könsstympning förekommer på många håll i världen. Framförallt i Indonesien, Afrika och Mellanöstern. UNICEF beräknar att det idag lever 70 miljoner flickor som blivit könsstympade.

Traditionen har levt i tre tusen år och det är både bland muslimer, katoliker, protestanter, kopter och falasher som det förekommer fast det inte har stöd i någon religion.

Dock är problemet att många ser detta som en religiös sedvänja, och det faktum att 90% av flickorna i norra delen av Sudan är stympade och sharia lagarna inte förbjuder denna omänskliga ingrepp legitimerar handlandet. Och traditionen lever kvar och utförs utifrån ett religiöst handlande.

Unknown sa...

Gulan,

Var i shari'ah förekommer det att man kan sälja flickebarn tillsammans med boskap?

Gulan Avci sa...

Även om det inte står i sharia så är det inte ovanligt att det förekommer.