torsdag 20 september 2007

Saudiska kvinnors kamp för bilkörning

En grupp saudiska kvinnor har bildat en lobbygrupp för att få kung Abdullah att avskaffa förbudet för kvinnor att köra bil.

I Saudiarabien är wahhabismen statsbärande och har den mest strikta tolkningen av Islam. Kvinnors ställning i samhället är väldigt svag. Deras liv är hälften så mycket värt som en mans och en dotter ärver hälften så mycket som sin bror.

Det är få kvinnor som arbetar, en kvinna som vistas utomhus måste täcka hela kroppen och ansiktet och kan inte gå ut ensam, för den som trotsar förbuden väntar hårda straff.

Bristerna på de mänskliga rättigheterna är överhuvudtaget enorma. Därför är initiativet mycket viktigt. Det är en symbolhandling som förhoppningsvis får fler kvinnor att ansluta sig till kampen mot förtrycket.

Frågan är bara hur långt lobbygruppen tillåts gå innan det mäktiga religiösa rådet som granskar varje lagförslag och beslut ur ett religiöst perspektiv sätter stopp för det.

Inte ens kungen kan sätta sig över det mäktiga rådet, dessutom har han inget intresse av att de redan ansträngda relationerna mellan kungahuset och extremisterna (religiösa ledarna) blir värre.

Membri TV kan man ta del av en debattväxling mellan hör och häpna, en kvinna och en man. Det intressanta är att det är mannen som försvarar lobbygruppens arbete medan kvinnan är emot.

Programledaren ställer frågan till den manliga debattören om varför det är viktigt att kvinnor tillåts köra bil? Han svarar:

”Kvinnor har börjat jobba nu och de behöver bilen för att ta sig till jobbet. Det är en mänsklig rättighet. Kvinnor kommer att respektera de islamiska värderingarna när de kör bil, det är Allahs (Guds) vilja.”

Motdebattören kontrar:

”Vi måste skydda våra barn från trafikolyckor, därför ska vi överlåta bilkörningen åt våra makthavare”

Programledaren. Är det inte en mänsklig rättighet att få köra bil?

”Vi har inte gjort det tidigare varför göra det nu”

Jag blev inte så mycket klokare efter debatten men det är positivt att en man ställer sig bakom ”denna rättighet”.

Se hela debatten här, den är ganska festlig.

4 kommentarer:

BOZKURT sa...

Och?!!

Gulan Avci sa...

välkommen tillbaks bozkurt, det var ett tag sen!

Lev väl

Anonym sa...

Hej Gulan,
Jag läste dina krönkor som fanns på politikerbloggen och just den som gav nån sorts replik till Baksi var mycket intressant. Jag tycker att det är intressant att få höra hur andra definierar ordet integration. Du avslutade din text med att du kallas alibi av honom för att du lyckats som invandrare i Sverige.
Därför ber jag dig svara på några frågor.
1) Integration, är detsamma att jag som inte är etnisksvensk har ett arbete?
2) Du använder mycket i den text"de invandrare" vilka är "de" och "vi"´i så fall?
3) Du säger att du lyckats i Sverige, kan du säga några ord om de som inte lyckats i Sverige? Hur ser den gruppen ut, vad skiljer dig och de som inte lyckats i Sverige?
4) Finns det strukturell diskriminering i Sverige? Om ja, vad finns det för politik från ditt parti som kan förebygga det?
Tack på förhand!

Anonym sa...

I Saudiarabien verkar männen vara det enda som riktigt räknas. Kvinnor, djur och annat är till för att stödja männen. Det är dags att kvinnorna får mer stöd! Bl a från omvärlden.
Det förvånar mig inte att detta tema dyker upp i en liberal blogg. Liberaler är de som mest värnar om demokrati och mänskliga rättigheter! Vänstern i Sverige står ofta tyst pga sin rädsla för att bli kallade rasister osv.

Henrik, liberal i Västsverige