lördag 27 oktober 2007

Nya moderaterna vill införa kvotering

Nya Moderaterna vill nå ut till fler kvinnor eftersom att de är underrepresenterade i partiet. Det är ju bra, men problemet är att detta ska ske med hjälp av kvotering. Det är partisekreteraren, Per Schlingmans recept för jämnare könsfördelning på ledande poster. I en intervju till svenskan sa han även igår att invandrarna ska kvoteras.

Både kvotering och positiv särbehandling har alltid varit främmande för mig. Som liberal tycker jag det är viktigt att varje individ ska bedömas just som individ på grund av sina färdigheter och talanger och inte för att man tillhör ett visst kön, har en viss hudfärg, religion eller ursprung.

Visst är det viktigt att alla partier strävar efter mångfald och har representativa vallistor till olika församlingar, men att säga att en viss kvot ska tillfogas den gruppen och en viss kvot till den andra lämnar inte mycket kvar till övriga.

Jag antar att moderaterna går till väga på samma sätt som de flesta partier och har interna provval (med undantag för sossarna).

Ska partiernas medlemskår breddas så kräver det att politiken är tilltalande och att människor känner identifikation med budskapen. Låt oss ta folkpartiet och invandrarna som exempel. Vi har arbetat konkret och målinriktat med både de globala frågorna och inrikespolitiken. Folkpartiet har fångat upp en del invandrargrupper när de talat om deras hemlandsfrågor samtidigt som vi talat om utanförskapsproblemen många människor känt igen sig i.

I valet 2006 gick vi mest fram i invandrartäta områden enligt vallokalsundersökning (VALU) bland borgerliga partier. Det är ett bevis på att vårt engagemang var genuin och trovärdig. Politik handlar om förtroende, förtroende tar man inte, man får det.

Moderaterna bör överge kvoteringstanken, istället borde de fundera på hur politiken kan läggas om för att attrahera nya medlemmar. Kvotering riskerar leda till utfrysning och att människors kompetens negligeras då andra endast ser kovteringsstämpeln på pannan på en.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för det! Ett ljus i det socialistiska mörker som är svensk borgerlighet anno 2007.

Anonym sa...

"I valet 2006 gick vi mest fram i invandrartäta områden enligt vallokalsundersökning (VALU) bland borgerliga partier. Det är ett bevis på att vårt engagemang var genuin och trovärdig. Politik handlar om förtroende, förtroende tar man inte, man får det."

Visst är det så. Varför tar du då inte och funderar lite över det rekordlåga stöd som alliansregeringen har idag framförallt i invandrartäta områden? Är vi helt dumma i huvudet som inte vill ha någon batonghöger? Förstår vi inte vårat eget bästa?

Fler poliser, disciplin, hårdare straff och betyg redan i lekis är faktiskt inget som lockar oss.

Men piskan är väl det enda språk ni begriper, för jag har aldrig hört er leverera ett enda förslag på hur ett problem ska lösas som inte inbegriper ngt av det ovanstående