tisdag 16 oktober 2007

Är Sverige verkligen bäst på integration?

Enligt en forskningsstudie, ”The Migrant Integration Policy Index” som är ett EU-finansierat projekt anses Sverige vara bäst på integration av invandrare, följt av bland annat Portugal, Belgien, Nederländerna och Finland.

De länder som har störst invandringsbefolkning i EU; England, Spanien, Tyskland, Italien och Frankrike fick också bra betyg men Sverige går om.

Forskarna har använt en del parametrar som utgångspunkt i studien som påverkar människors liv i ett nytt land. Det handlar bland annat om rättigheter i arbetslivet, möjligheten till permanent bosättning, återförening för familjer samt lagar som bekämpar rasism och fördomar.
Sverige må vara bra på att välkomna människor, lagar och paragrafer stärker den enskilde individen, skyddsnäten garanterar tak över huvudet och på papper ser allt bra ut. Men för den som tvingats leva i utanförskap finns en annan verklighetsbeskrivning.

De senaste årtiondena har varken introduktions – eller– integrationspolitiken klarat sina uppdrag. Alltför många människor har redan vid ankomsten förpassats till utanförskap och bidragsberoende. Arbetsmarknadens dörrar har ofta varit stängda och ur politisk synsätt har perspektiven och idéerna varit begränsade till så kallade miljonprogramsatsningar och kortsiktiga projekt som sedan lagts till handlingarna.

Satsningar på språkinlärning har varit undermåliga, frågan har sällan ställts till nyanlända vad de kan och vill bidra med. Den enorma kompetens som inflödat till landet har inte tagits till vara och allt detta har skapat en dålig spiral.

Senaste åren har t.ex. Somalier som länge stått längst bort från arbetsmarknaden flyttat vidare till England eller USA. Där har de erbjudits jobb på studs därför att kompetensen tagits till vara.

Det vore förödande rent ekonomiskt i framtiden om det blev en trend att människor flyttar för att de inte får jobb här. I takt med att befolkningen blir allt äldre, födelsekurvorna pekar neråt och vi samtidigt ska klara de globala utmaningarna är det nödvändigt att fler kommer i arbete.

I det avseendet har den borgerliga regeringen gjort ett bra jobb hittills. Reformer för fler jobb har redan gett effekt, men det handlar om att fortsätta arbeta vidare med jobbskapande reformer.

Det som är fint på papper kan omvandlas till verklighet. Ännu finns mycket kvar att göra, förändringarna är många och långa, därför måste arbetet ses urlångsiktiga perspektiv.

Kortsiktigt är introduktionsverksamheten viktigast. Frågan man ska ställa de nyanlända är vad hon kan, vad hon vill och därefter hitta individuella mål för den enskilde. Introduktionen ska genomsyras av språkinlärning, arbete, praktik och utbildning. Det är denna utmaning Sverige står inför.

Forskningsstudien visar tycker jag mer på att det finns en bra grund att utgå ifrån, men slutsatserna stämmer inte riktigt överens med hur samhället utvecklats de senaste åren. Rapporten kan läsas i sin helhet på BBC:s hemsida

Luciano Astudillo, riksdagsledamot (s) har också kommenterat studien på sin blogg. Det verkar inte alls ha slagit honom att människor hamnat i utanförskap just på grund av att hans parti så kolossalt misslyckats med integrationen. För dig som har tid kan inlägget läsas här

7 kommentarer:

Anonym sa...

Socialdemokratin borde skämmas i denna stund. De inser inte vilka konsekvenser deras politik förorsakat samhället. När andra länder välkomnat nya kunskaper har de sagt nej till all form av integration.

Alliansregeringen måste upp till bevis nu. Vi har inte råd att spilla mer tid på förlorad arbetskraft. Så länge sossarna inte förstår sina egna misslyckanden kan de gott och väl sitta i still i båten mandatperiod till.

Anna

Anonym sa...

Sverige har lyckats överlägset bättre med integrationen än länder som Storbrittanien och USA. Åk till Amerika och besök ett ghetto med mexikanska invandrare så får du lära dig vad ett ghetto är. Själv är jag uppväxt i Rinkeby och Skärholmen och det går inte att jämföra med slumområdena i USA när jag besökte ett par släktingar där.

Sen att allt inte är perfekt här heller är en annan femma men med moderater och folkpartister som anser att jag bara är en sån "som Pinochet tyvärr inte hann med" kommer det inte att bli bättre

Gulan Avci sa...

Miguel,

det är en sak att lyckas med integrationen på papper och i handling. Det sistnämnda har vi inte alls lyckats med.

Hur kommer det sig att integrationspolitiken i alla dessa år varit genomsyrad av omhändertagandementalitet? Varför inte ta vara på den kompetens som kommit till vårt land och tvinga ut människor i utanförskap och bidragsberoende?

Jag vill inte alls jämföra Sverige med amerikanska ghetton, men vi har en del att lära av amerikanarna. Det är dags att föra en politik med egenmaktsperspektiv. Utanförskapet kan endast brytas inifrån av människor själva med rätt incitament och det är med hjälp av språk, arbete och utbildning

Anonym sa...

Jag tror (ochså) att det kan vara viktigt att ta i beaktande att msk vanligtvis dras sig till dem som de närmast och lättast identifierar sig med. Detta kan innebära ålder, klass/yrke, kön och fritidsintressen osv. Men etnicitet/ras och religion/tro är oftast inte heller nga helt oviktiga faktorer i sammanhanget. I Sverige har vi ju tex det "assyriska Södertälje" och i Malmö finns det en kraftig övervikt av muslimer från mellanöstern. Detta försvårar inte minst möjligheten att lära sig det svenska språket. Men det finns även hopp i ghettot!

http://www.expressen.se/1.255070

Anonym sa...

nej sverige är inte perfekt

men flera flera klasser bättre än usa och storbrittanien där en högervriden nyliberalism kombinerad med unken värdekonservatism styrt politiken

du snackar om utanförskap hittar du inte det i usa? eller storbrittanien, frankrike och andra länder?

latinos i sverige är betydligt mer välintegrerade både språkmässigt och jobbmässigt än "over there", det är bara att acceptera fakta. detta trots att usa pga av sin långa historia som invandrarland och vana vid olika kulturer borde vara åtskilligt bättre än sverige

och angående segregation, bidragsberoende och utanförskap... i usa finns flera ställen där inte en käft pratar engelska trots att många är födda i landet, segregation och utanförskap anyone?

och att döma ut invandrare som bidragsberoende är ju klassisk högerpopulism.

Gulan Avci sa...

jag dömmer inte ut någon som bidragsberoende, men politiken har bidragit till denna utveckling. Arbetsmarknadssystemet har varit slutet och stängt ute människor.

I USA har man ifa kommit så långt att man slutat definiera människor som invandrare, det finns en gemenskapskänsla som de flesta ställer sig bakom. Arbetsmarkanden är öppen för alla och det är den största skillnaden mellan Sverige och USA.

Vi behöver ett nytt introduktionssystem i Sverige, där det redan från början ska stå klart vad som förväntas av människor, det ska kombineras med kvalitativa språkutbildingar, praktik och arbete.

Personligen tycker jag att EBO (eget boende bidrag) borde slopas omedelbart. Det förstärker segregationen.

Anonym sa...

"I USA har man ifa kommit så långt att man slutat definiera människor som invandrare, det finns en gemenskapskänsla som de flesta ställer sig bakom."

jaså? har du överhuvudtaget besökt bushland? i usa är segregationen större än i sverige, många lever fortfarande nästintill totalt isolerade från andra etniciteter i sina egna chinatowns, spanish harlems osv... i usa definierar man människor efter hudfärg mer än nån annanstans och glöm inte att usa historiskt sett alltid har varit ett invandrarland

"Arbetsmarkanden är öppen för alla och det är den största skillnaden mellan Sverige och USA."

visst extremt underbetalda skitjobb som gör att man lever under fattigdomsgränsen trots 70 timmars arbetsvecka, och så är ju möjligheterna till högre utbildning om man inte kommer från en välbeställd familj direkt goda.

har du någon koll på kriminaliteten och levnadsstandarden bland svarta och latinos i usa? sverige är ett paradis i jämförelse ändå idoliserar folkpartiet och moderaterna den batonghögerideologi med minimal välfärd, polisstat med nolltolerans och långa fängelsestraff som praktiseras där

jag är extremt tacksam över att min familj flyttade till sverige och inte till usa.

jag vill inte ha någon folkpartistisk batonghöger så som den förespråkas av leijonborg, jan börklund och dig