torsdag 25 september 2008

Arbetslinjen är integrationens bäste vän!

Integrationsminister, Nyamko Sabuni skriver på brännpunkt att det ska bli enklare för nyanlända att bosätta sig i kommuner där det finns arbete. Migrationsverket ska få i uppdrag att underlätta för vidareflyttning. Detta ska ske i samarbete med kommunerna och länsstyrelserna.

Det är bra att regeringen fortsätter betona arbetslinjen så tydligt. Det är enda sättet att bryta utanförskapet. Människor som kommer till Sverige måste från början ges förutsättningar att komma i kontakt med arbetsmarknaden. Möjligheten att göra boendekarriär ökar avsevärt när man blir ekonomiskt oberoende. Dessutom lär sig både barn och vuxna svenska mycket snabbare i områden där majoriteten av invånarna inte är invandrare (i Södertälje tror jag det tar längre tid att lära sig svenska)

Sveriges befolkning blir allt äldre. Detta i en tid då det föds färre barn. En bra välfärd bygger på att alla som kan och vill arbeta gör det. Ingen ska ofrivilligt hänvisas till bidrag. Därför är det viktigt att hela den svenska introduktionspolitiken läggs om och får till huvuduppgift att slussa in nyanlända på arbetsmarkanden. Människor som av olika anledningar kommer till Sverige vill inget hellre än arbeta. Det är dags att ta vara på den kompetens och erfarenheter människor bär med sig hit. Sverige behöver fler som arbetar inte fler som tvingas ut i bidrag.

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Flytta till dom områdena och uppfostra lilla Kevino och se hur det går Gullo Abla!
Jag skulle aldrig göra det!

Gulan Avci sa...

välkommen tillbaks till bloggen osman:)

det är inget fel på dom områdena, jag är själv uppvuxen i Bredäng. Men när majoriteten av invånarna talar samma språk tror jag det försvårar integration.