torsdag 19 augusti 2010

Slopa dispensmöjligheten helt.

Svenska dagbladet rapporterar att reglerna för dispens från undervisning ska bli hårdare framöver. Det är glädjande besked. Personligen hade jag velat att dispensmöjligheten avskaffades helt. Men detta är ett steg åt rätt riktning

Alla barn, såväl flickor som pojkar, har rätt till en jämlik skolgång. Sverige har skrivit på en rad konventioner, bland annat FN:s barnkonvention som stadgar detta. Dessutom har vi skolplikt, vilket innebär att alla barn är skyldiga att gå i skolan.

Föräldrar ska inte kunna förvägra sina barn rätten att delta i vissa ämnen i skolan på grund av religiösa motiv. Föräldrar har rätt till sin tro men de har inte rätt att förvägra sina barn en fullständig utbildning. Punkt.

Kritikerna hävdar att man gör en höna av en fjäder. Men det är fel. Tycker man att det är ett mindre bekymmer att 12% av flickorna och 13% av pojkarna missar grundläggande kunskaper i skolan. Ja, då har man mycket kvar att förstå. Läs rapporten om Hedersrelaterat våld och förtryck från 2009 som just illustrerar problemet.

Det handlar om ungdomarnas framtid. Deltar de inte i vissa ämnen kommer de inte få fullständiga avgångsbetyg. Det försvårar för dem att söka vidare till gymnasiet och påverkar möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Det finns ingen vinnare på dispensmöjligheten. Bara förlorare. Och det är ungdomarna som slits mellan föräldrarnas värderingar och godtyckliga undantag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

0 kommentarer: