lördag 19 december 2009

Endast en kvinna i Karzais nya regering

Afghanistans omvalde president Hamid Karzai har lämnat över en lista med 24 namn till ny regering till parlamentet idag. Västvärldens tryck på Karzai har varit stort sedan talibanernas fall 2001 att genomföra reformer för flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Under talibanregimen hade de inga rättigheter. Det var förbjudet att studera, jobba eller vistas utomhus utan sin heltäckande burka.

Visst har det skett en del förändringar senaste åren. Nu får även flickor gå i skolan, men detta är inte en självklarhet i hela landet. I de områden talibanerna fortfarande har inflytande sprängs flickskolor i luften, föräldrar blir trakasserade och många flickor har fått syrgas kastat i ansiktet på väg till skolan. Allt i avskräckningssyfte. Talibanerna vet att vägen till förändring går via bildning och kunskap. Dessa två faktorer för människor samman i deras gemensamma strävan efter frihet. Den dagen det sker är talibanerna ett minne blott.

Regeringsförslaget visar inte riktigt den viljeriktningen som borde stå till grund för förändring. Endast en av tjugofyra kandidater är kvinna.
Husn Banu Ghazanfar föreslås behålla sin post som kvinnominister. Resten är män.

Tidigare i våras träffade jag och
Nina Larsson en grupp kvinnliga parlamentariker från Afghanistan i riksdagen. De var oroade över utvecklingen och menade att president Karzai inte klarar av att stå emot trycket från konservativa krigsherrar. Hans position har försvagats efter att ett antal lagförslag inom familjepolitiken godkänts i parlamentet och undertecknats av presidenten själv.

Här har alla länder (inkl. Sverige) som har ett stort engagemang i Afghanistan ett ansvar att kräva riktiga förändringar. Vi är stora bidragsgivare till Afghanistans återuppbyggnad, mer pengar av biståndet borde kanaliseras direkt till civila organisationer, det skulle förstärka deras position i samhället och ge dem mer makt att avkräva av regeringen att ta i hårdare mot korruptionen och sätta stopp för de bakåtsträvande grupperna både inom politiken och i samhället.

Läs även andra intressanta åsikter om Hamid Karzai, Afghanistan, bistånd, talibaner, USA

0 kommentarer: