tisdag 13 oktober 2009

Säkerhet går före integritet i vissa fall

Länsstyrelsen är ute och cyklar. En ansökan från räddningstjänsten att få installera kameror i brandbilar som rycker ut till Rosengård har avslagits. Grönområdenas integritet är viktigare än brandmännens säkerhet.

Integritet i all ära, men det finns en smärtgräns för hur mycket man orkar stå ut med. Att mötas av stenar, flaskor, laserstrålar, vandalism och fysiska och verbala påhopp varje gång ett larm kommer från Rosengård får vem som helst att bryta ihop eller byta jobb.

Vi ska inte ha någon kamera- fundamentalism i Sverige. Inte i någon riktning – vi ska inte ha kameror överallt, men inte heller avslå ansökningar på sådana här grunder. Nyttan av kameror i detta fall torde vida överstiga det möjliga intrång i integriteten som en brandkårsbilskamera kan innebära.

Läs även Sakines inlägg och andra intressanta åsikter om , , . Uppdatering: Även svenskans huvudledare är av samma uppfattning

2 kommentarer:

Anonym sa...

Löjligt att avslå ansökan. Sverige har förfallit, vi lever i integritetsabsurdum. Sen när blev det viktigare att skydda brotsslingars integritet framför brandmäns. De har samhällets viktigaste uppgift och förvägras skydd och säkerhet av fördummade myndigheter.

Gulan Avci sa...

länsstyrelsen har i just detta fall agerat omdömeslöst tyvärr. Jag är alldeles övertygad om att rosengårdsborna inte skulle ha invändningar mot kameror i brandbilarna.