torsdag 12 juli 2007

Homo - och - bisexuella ungdomar glöms ofta i arbetet mot hederskulturen

http://www.heder.nu/ är en sida för homosexuella och bisexuella ungdomar som är skapad av RFSL-rådgivningen i region Skåne. Hit kan framförallt invandrarungdomar vända sig som inte vågar berätta om sin sexuella läggning för familj, släkt, vänner och omgivning. För en del ungdomar kan det innebära fara för livet om familjerna får reda på det.

Heder.nu är en stödgrupp som ungdomar kan vända sig till och under trygga förhållanden träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Mötena äger rum under ledning av en psykolog och kurator från RFSL som har till uppgift att vägleda, stödja och lyssna på ungdomarna.

Detta är ett mycket bra initiativ. Tyvärr har denna grupp förbisetts i arbetet mot hederskulturen. Då fokus oftast varit på flickor som lever hedersrelaterade liv. Jag hoppas att fler stödgrupper dras igång runt om i landet. Fler organisationer behövs och de fyller dessutom en viktig samhällsfunktion.

Det är svårt att kartlägga hur många ungdomar som är homo- och - bi- sexuella. Frågan är så känslig och skräckfylld att många väljer att dölja sin läggning. Besök gärna sidan, det finns en del gripande berättelser som är värda att läsa.

0 kommentarer: