torsdag 18 december 2008

Marit Paulsen vann provvalet

Idag offentliggjordes folkpartiets provval och Marit Paulsen fick som väntat flest röster. Olle Schmidt kom tvåa följt av Maria Leissner, Barbro Westerholm, Cecilia Wikström, Fredrik Malm och Anders Ekberg på sjunde plats. Luf:s kandidat Mae Liz Orrego kom på elfte plats. Och Liberal mångfalds kandidat Samuel Danfosky lyckades ta 53e platsen.

I mitten av januari presenterar valberedningen sitt förslag och listan spikas slutligen på partirådet 6-7 februari.

Jag tycker det är bra med så många seniorer. Det sänder en viktig signal att man inte är för gammal att vara med i politikens toppskikt eller sluta jobba efter pensionsåldern. Sverige behöver fler som jobbar och de äldres kunskaper och kompetens ska tas till vara.

Min förhoppning är att partirådet slutligen röstar för en lista som återspeglar hela samhället, med både kvinnor, män, unga, invandrare och äldre. Och med dagens lista bör det inte vara några problem för valberedningen att presentera något bra i januari.

Vill du se hela listan, klicka här

0 kommentarer: